Verb

(Uppdaterad: )

 

 

 

 

Verb / Allmänt

Se filmklipp

● Verb är vad man gör, pissar, skiter eller dör.
● Verb är vad som sker, händer.
● Verb kan man redan ha gjort. Man kanske gör det just nu. Man kan också göra det i framtiden.
● Verb är något som redan kan ha hänt. Det kanske redan händer. Det kan också vara något som ska hända i framtiden.

 

Verb / Uppgift

● Tänk dig ett nöjesfält. Vad händer där? Vad gör alla människorna omkring dig? Skriv några korta meningar. Stryk under verbet.
Se följande exempel:
Carmen äter glass.
Peter köper lotter.
Ragnar åker karusell.
Olle fixar åkband.

 

Verb / Tempus

VERB har olika tidsformer. Ett finare ord för detta är TEMPUS
● PRESENS talar om vad som händer just nu.
● PRETERITUM /IMPERFEKT talar om vad som hände tidigare. Tänk "igår" .
● PERFEKT (supinum)talar om vad som har hänt.
● PLUSKVAMPERFEKT (supinum) talar om vad som hade hänt.

… flera tempus
● FUTURUM talar om vad som ska hända i framtiden

VERB – många exempel i olika tempus
● INFINITIV att springa
● PRESENS jag springer (nu)
● PRETERITUM/IMPERFEKT jag sprang (igår)
● PERFEKT jag har sprungit (har)
● PLUSKVAMPERFEKT jag hade sprungit (hade)
● FUTURUM jag ska/kommer att springa (ska)

 

Verb / Infinitiv

VERB kan du slå upp i ordlistan
● Om du ska slå upp ett verb i ordlistan måste du veta hur verbet är skrivet i grundform.
● Ett finare ord för verb i grundform är INFINITIV.
● Man kan komma ihåg infinitiv-formen genom att sätta hjälp-ordet "att" framför.

 

Verb / Imperativ

VERB kan också uppmana
● Det finns en form av verb som uppmanar. Man "befaller" då kan man säga.
● Befallningsformen kallas IMPERATIV och används när man vill att en person ska göra
något.
Exempel:
Vänta!
Spring!
Kör!

 

Verb / Regelbundna verb

VERB kan vara svaga och starka
● SVAGA verb kallas också REGELBUNDNA.
Man känner igen dem då de bildar regelbundet mönster då de böjs i olika tidsformer. Första
delen av ordet ändras inte utan man lägger bara på ändelser.
● Följande ändelser läggs på i imperfekt (igår) :
-de, -dde, te (retade, bodde, läste)
● Följande ändelser läggs på i supinum
(har,hade):
-t, -tt ( retat, bott, läst)

 

Verb / Oregelbundna verb

● STARKA verb kallas också OREGELBUNDNA
● De har ett oregelbundet mönster där även början av ordet kan ändras, ja även vokalerna kan bytas ut.
Ex: springa – sprang – sprungit
skryta – skröt – skrutit
● Det finns ett schema man kan lära sig som brukar stämma på de allra flesta oregelbundna verb men lättast är att lära sig hur de böjs utantill.


● i-e-i slita slet slitit
● i-a-u finna fann funnit
● ä-a-u skära skar skurit
● y/u-ö-u flyga flög flugit

 

Verb / Aktiva och passiva verb

● AKTIV FORM: PASSIV FORM:
Olle lagar mat. Maten lagas av Olle.
Ann plockar bär. Bären plockas av Ann.
● I en aktiv mening talar du om vem som utför handlingen.
● I en passiv mening vill du i första hand tala om vad som blir gjort.


Verb / Enkla och sammansatta verb

● Verb som kan stå ensamma i en mening kallas med ett finare ord för enkla eller FINITA.
● De kan stå ensamma i presens, imperfekt och i imperativ.
Här kommer några exempel:
Stina leker med en boll.
Anders läste läxorna.
Håll tyst!

● Sammansatta verb kallas med ett finare ord för
INFINITA.
● De kan inte stå själva utan behöver ett hjälpverb.
● De kan inte stå själva i infinitiv och i supinum
( perfekt och pluskvamperfekt ).
Här kommer några exempel:
Att leka utomhus är bra.
Jag har sparat till en dator.
● Hjälp-verb kan vara "att", "har" eller "hade".

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2012)