Verb

Innehållsförteckning -

Se filmklipp

 • Verb är vad man gör, pissar, skiter eller dör.
 • Verb är vad som sker, händer.
 • Verb kan man redan ha gjort. Man kanske gör det just nu. Man kan också göra det i framtiden.
 • Verb är något som redan kan ha hänt. Det kanske redan händer. Det kan också vara något som ska hända i framtiden.

 

Verb / Uppgift
 
  • Tänk dig ett nöjesfält. Vad händer där? Vad gör alla människorna omkring dig? Skriv några korta meningar. Stryk under verbet. Se följande exempel:
   Carmen äter glass.
   Peter köper lotter.
   Ragnar åker karusell.
   Olle fixar åkband.

 

Verb / Tempus
 

VERB har olika tidsformer. Ett finare ord för detta är TEMPUS

 • PRESENS talar om vad som händer just nu.
 • PRETERITUM /IMPERFEKT talar om vad som hände tidigare. Tänk "igår" .
 • PERFEKT (supinum)talar om vad som har hänt.
 • PLUSKVAMPERFEKT (supinum) talar om vad som hade hänt.

… flera tempus

 • FUTURUM talar om vad som ska hända i framtiden

VERB – många exempel i olika tempus

 • INFINITIV att springa
 • PRESENS jag springer (nu)
 • PRETERITUM/IMPERFEKT jag sprang (igår)
 • PERFEKT jag har sprungit (har)
 • PLUSKVAMPERFEKT jag hade sprungit (hade)
 • FUTURUM jag ska/kommer att springa (ska)

 

Verb / Infinitiv
 

VERB kan du slå upp i ordlistan

 • Om du ska slå upp ett verb i ordlistan måste du veta hur verbet är skrivet i grundform.
 • Ett finare ord för verb i grundform är INFINITIV.
 • Man kan komma ihåg infinitiv-formen genom att sätta hjälp-ordet "att" framför.

 

Verb / Imperativ
 

VERB kan också uppmana

 • Det finns en form av verb som uppmanar. Man "befaller" då kan man säga.
 • Befallningsformen kallas IMPERATIV och används när man vill att en person ska göra något. Exempel:
  • Vänta!
  • Spring!
  • Kör!

 

Verb / Regelbundna verb
 

VERB kan vara svaga och starka

 • SVAGA verb kallas också REGELBUNDNA. Man känner igen dem då de bildar regelbundet mönster då de böjs i olika tidsformer. Första delen av ordet ändras inte utan man lägger bara på ändelser.
 • Följande ändelser läggs på i imperfekt (igår) :
  -de, -dde, te (retade, bodde, läste)
 • Följande ändelser läggs på i supinum (har,hade):
  -t, -tt ( retat, bott, läst)

 

Verb / Oregelbundna verb
 
 • STARKA verb kallas också OREGELBUNDNA
 • De har ett oregelbundet mönster där även början av ordet kan ändras, ja även vokalerna kan bytas ut.
  Ex: springa – sprang – sprungit
  skryta – skröt – skrutit
 • Det finns ett schema man kan lära sig som brukar stämma på de allra flesta oregelbundna verb men lättast är att lära sig hur de böjs utantill.
 • i-e-i slita slet slitit
 • i-a-u finna fann funnit
 • ä-a-u skära skar skurit
 • y/u-ö-u flyga flög flugit

 

Verb / Aktiva och passiva verb
 
  • AKTIV FORM: PASSIV FORM:
   Olle lagar mat. Maten lagas av Olle.
   Ann plockar bär. Bären plockas av Ann.
  • I en aktiv mening talar du om vem som utför handlingen.
  • I en passiv mening vill du i första hand tala om vad som blir gjort.


Verb / Enkla och sammansatta verb
 
 • Verb som kan stå ensamma i en mening kallas med ett finare ord för enkla eller FINITA.
 • De kan stå ensamma i presens, imperfekt och i imperativ.
  Här kommer några exempel:
  Stina leker med en boll.
  Anders läste läxorna.
  Håll tyst!
 • Sammansatta verb kallas med ett finare ord för INFINITA.
 • De kan inte stå själva utan behöver ett hjälpverb.
 • De kan inte stå själva i infinitiv och i supinum ( perfekt och pluskvamperfekt ). Här kommer några exempel:
  Att leka utomhus är bra.
  Jag har sparat till en dator.
 • Hjälp-verb kan vara "att", "har" eller "hade".

 

Verb / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2012)