www.larare.at

Formella texttyper

Innehållsförteckning -

I detta arbetsmoment kommer jag att beröra de vanligaste formlella texttyperna: Referat, uppsats, PM, artikel och arbetsansökan

Referatet är en den mest formella av dessa texttyper, medan debattartikeln har ett mer "fritt" upplägg och arbetsansökan ska enbart återge dina meriter.

Referatet är en den mest formella av dessa texttyper, medan debattartikeln har ett mer "fritt" upplägg och arbetsansökan ska enbart återge dina meriter.

Börja med att läsa: texttyper_s.62-s.87 ur Insikter i svenska av Harstad & Tanggaard (läraren tllhandahåller text).

 

Formella texttyper / Länkar

 

 

Formella texttyper / Lärarhandledning

 

Lärarhandledning Lösenordsskyddat.

 

Formella texttyper / Innehållsförteckning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2012)