www.larare.at

Brandtal: akademisk profil

Motivationstal -

Gymnasieskolan behöver stärka den akademiska profilen! Väldigt länge har man inom gymnasieskolan fokuserat på svaga elever och hur stödinsatser ska lyfta dem, men ingen pratar om gruppen högpresterande och hur man ska stimulera och utveckla lärandet för dem. En stor grupp elever blir lämnade för att den “vanliga” skolan inte kan tillgodose deras behov. Elever med höga ambitioner ska inte lämnas att arbeta självständigt, för det ligger i egentlig mening ingen utmaning i det, utan eleverna tröttnar ganska snart och slentrianföljer kursen för att den är för lätt och framför allt inte tillräckligt utmanande och stimulerade. Och forskning visar på att för att skapa en så bra lärmiljö som möjligt ska utmaningen vara att höja sig från sin nuvarande kunskapsnivå. Väldigt sällan får dessa elever det stöd som behövs för att höja sig och i flesta fall blir de kvar på samma nivå som de var på när de kom in i kursen. Ingen utvecklingen har alltså skett och detta tycker jag är mycket synd. Varför inte ta tag i dessa elever och höja också dem? Framför allt hjälpa dem att bli framgångsrika elever som får det mycket lättare att lyckas som studenter och förhoppningsvis sluta som fullfjädrade akademiker.

Varför inte redan på gymnasienivå jobba på samma vis som på högskolan; eller rättare sagt jobba närmare högskolan, varför inte möjliggöra akademiskt arbete redan på gymnasiet, varför inte jobba med spets och börja skapa morgondagens akademiker redan på gymnasiet?

Många lärare har höga ambitioner och många elever har det också; varför inte jobba utifrån en redan predestinerad syn på lärandet som något utmanande, stimulerande, utvecklande och roligt! Redan från början jobba med studieteknik, motivationsträning; kanske också mental träning för att ge bättre förutsättningar att klara studierna väl. Allting handlar egentligen om att ge eleverna rätt verktyg att komma längre och framför allt orka hela vägen; för det kan vara tungt att jobba uppåt hela tiden. Men belöningen för dem som är studiemotiverade kommer med studieframgångarna och det är vi pedagoger som ska se till att detta sker.

Det viktigaste är att sträva emot att utveckla lärandet och optimera elevernas studieresultat. Lärarna ska alltså själva vilja jobba emot att akademisera gymnasiearbetet. Eleverna ska också få välja detta spår för viljan att vilja är en förutsättning för vidare lärande! När viljan finns där ska bästa möjliga pedagogiska metoder tillämpas och undervisningen ska präglas av ett modern tänk (IKT-pedagogik) och luta sig emot aktuell forskning inom både lärande, pedagogik, studieteknik och ledarskap.

Det handlar alltså om att skapa förutsättningar för akademisk spets inom gymnasieskolan. Framtiden skola ska präglas av hög kvalitet och elever med höga ambitioner ska stimuleras att nå sina mål och lite till. De ska förhoppningsvis nå utmärkta studieresultat och förbereda sig för framtida högre studier. De ska med andra ord få ett bra avstamp emot en akademisk karriär. Gymnasieskolan behöver alltså stärka den akademiska profilen och jobba för att höja studiemotiverade elever högre än vad de själva anar.

Joni Stam (2016)