www.larare.at

Brandtal: lärande

Motivationstal -

Jag har tröttnat på att "släcka bränder" och vill istället bygga upp ett bra "brandskydd" och arbeta fram bättre metoder för att undvika att bränder överhuvudtaget uppstår. Att hela tiden bara lägga energi på att elevgrupperna ”ska fungera” och inte utveckla själva lärandet skapar en situation där man enbart strävar efter att få eleverna att klara kursen (Släcka bränder) - jag vill mer!

Lärande ska vara stimulerande både genom att öka förståelse och kunskap om pedagogikens möjligheter vill jag få både lärare och elever att få en bättre bild av själva lärandet och hur man på bästa vis kan arbeta med det.

När uppstår inlärning? När uppstår kunskap? Vad är kunskap? Och vad kan man göra med det man lärt sig? Inlärning har skett när man kan tillämpa nyförvärvade kunskaper för att skapa "ny" kunskap. Vad som anses vara kunskap skiftar och jag tror att frågan är felställd: ställ istället frågan: vilken information behöver jag för arbeta med just detta? Och hur ska jag utveckla mitt "tänk" kring detta? Om man börjar använda det som man lärt sig har det man lärt sig varit värt mödan. Detta är inget som ger omeddelbara resultat utan kan komma (mycket) senare - så att säga retroaktivt och på så vis blir också det livslånga lärandet aktualiserat i detta brandtal.

Målet är att genom att förankra aktuell forskning och därigenom förbättra både lärandet och inlärning. Det finns bara vinnare!

Min uppmaning är alltså: SLUTA ATT ENBART SLÄCKA BRÄNDER! ARBETA MER PREVENTIVT!

Och glöm inte: ett bra lärande måste få ta tid - ta dig tid att arbeta med pedagogiska frågor - ta del av eller var delaktig i arbetet för morgondagens lärande.

 

 

 

 

 

Joni Stam (2015)