www.larare.at

Brandtal: svenskämnet

Motivationstal -

Svenskämnet är inte bara en samling bokstäver och ord, det är en nyckel till kunskap, förståelse och kommunikation. Vi får tillgång till vårt eget språk, all litteratur, poesi och historia. Det är genom svenskämnet som vi kan utforska de stora författarnas verk och dyka in i deras tankar och känslor. Vi får möjlighet att resa genom tid och rum och upptäcka olika kulturer och perspektiv. Men svenskämnet handlar inte bara om att läsa och analysera texter. Det handlar också om att uttrycka oss själva på ett sätt som berör och inspirerar andra. Det ger oss verktygen att forma våra egna tankar och åsikter och att kunna kommunicera dem på ett effektivt och övertygande sätt. Svenskämnet ger oss rösten att påverka och förändra världen genom våra ord. Det är också i svenskämnet som vi lär oss att tänka kritiskt och analytiskt. Vi utvecklar vårt språkliga sinne och förmågan att skilja mellan fakta och åsikter. Vi blir medvetna om maktstrukturen i språket och kan ifrågasätta det som är orättvist och ojämlikt. Genom svenskämnet blir vi medvetna medborgare och kan aktivt delta i samhällsdebatten. Svenskämnet är så mycket mer än bara ett ämne på schemat. Det är en resa som tar oss med på äventyr i fantasins världar, som utmanar vårt tänkande och som ger oss verktygen att förstå och förändra vår omvärld. Det är en resa som varar livet ut och som gör oss till bättre människor. Svenskämnet  leder oss till kunskap, förståelse och förändring. Upptäcka, utforska och skapa med svenskämnet som vår guide. 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2015)