www.larare.at

Distans:

Kursen kan delas upp i 5 moment och för att få godkänt i kursen måste man klara alla moment.

 

Distans: namn / Moment 1
Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

Syfte

Styrdokument

  • Förmåga:
  • Centralt innehåll
  • Kunskapskrav:

Sajt(er)

Text(er)

Bildspel

Film(er)

Övning(ar)

Test(er)

Examination(er)

 

Distans: namn / Moment 2
Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

Syfte

Styrdokument

Sajt(er)

Text(er)

Bildspel

Film(er)

Övning(ar)

Test(er)

Examination(er)

 

Distans: namn / Moment 3
Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

Syfte

Styrdokument

Sajt(er)

Text(er)

Bildspel

Film(er)

Övning(ar)

Test(er)

Examination(er)

 

Distans: namn / Moment 4
Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

Syfte

Styrdokument

Sajt(er)

Text(er)

Bildspel

Film(er)

Övning(ar)

Test(er)

Examination(er)

Distans: namn / Moment 5
Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

Syfte

Styrdokument

Sajt(er)

Text(er)

Bildspel

Film(er)

Övning(ar)

Test(er)

Examination(er)

 

 

Distans: / Styrdokument
 
Klicka för att komma till start
  • Kurs:
    • Förmåga:
    • Centralt innehåll:
    • Kunskapskrav:

 

Distans: / Lärarhandledning
 
Klicka för att komma till start

Lärarhandledning. Lösenordsskyddat

 

 

Distans: / Innehållsförteckning
 
Klicka för att komma till start

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2017)