www.larare.at

Distans: Svenska 1

Kursen kan delas upp i 5 moment och för att få godkänt i kursen måste man klara alla moment.

 

Distans: Svenska 1 / Moment 1
Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

Syfte

Visa upp grundläggande kunskaper i litteraturhistoria och kunna förmedla information muntligt.

Styrdokument

 • Förmåga: delvis 12567 
 • Centralt innehåll15 och 6
 • Kunskapskrav: E4C4A4

Sajt(er)

Text(er)

Bildspel

Film(er)

Övning(ar)

Test(er)

Examination(er)

Du ska hålla ett kortare muntligt anförande om en litterär epok (mellan antiken till modernismen), en författare (från samma epok); därefter väljer du en novell, ett textutdrag eller tre dikter av författaren (som du analyserar och genrebestämmer). Diskussionens tyngdpunkt kommer att ligga på litteraturens stilistik, tematik och plats i samhället. Du ska använda ett presentationstekniskt hjälpmedel som stöd i din muntliga presentation.

 

Distans: Svenska 1 / Moment 2
Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

Syfte

 • Visa upp kunskaper i både referat- och citatteknik.

Styrdokument

Sajt(er)

Text(er)

Bildspel

Film(er)

Övning(ar)

Test(er)

Examination(er)

 • Lärare väljer vilken text som ska refereras på ett provtillfälle i skolan.

 

Distans: Svenska 1 / Moment 3
Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

Syfte

 • 3. Argumenterande och utredande text - Visa upp kunskaper i arr skriva argumenterande.

Styrdokument

Sajt(er)

Text(er)

Bildspel

Film(er)

Övning(ar)

Test(er)

Examination(er)

 • Du ska göra en skriftligt argumentation som du lämnar in till lärare.

 

Distans: Svenska 1 / Moment 4
Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

Syfte

 •  

Styrdokument

Sajt(er)

Text(er)

Bildspel

Film(er)

Övning(ar)

Test(er)

Examination(er)

 • Ett prov om Minoritetsspråk i Sverige.
 • Ett prov inom Språksociologi
 • Muntlig presentation av språklig variation utifrån minst tre perspektiv.

Distans: Svenska 1 / Moment 5
Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

Syfte

Styrdokument

Sajt(er)

Text(er)

Bildspel

Film(er)

Övning(ar)

Test(er)

Examination(er)

 

 

Distans: Svenska 1 / Styrdokument
 
Klicka för att komma till start
 • Kurs:
  • Förmåga:
  • Centralt innehåll:
  • Kunskapskrav:

 

Distans: Svenska 1 / Lärarhandledning
 
Klicka för att komma till start

Lärarhandledning. Lösenordsskyddat

 

 

Distans: Svenska 1 / Innehållsförteckning
 
Klicka för att komma till start

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2017)