www.larare.at

Centralt innehåll i Engelska 5

 

Jag har numrerat styckena (antalet stycken) i centrala innehållet för Engelska 5 (ENGENG05) så att det blir lättare att diskutera kursens obligatoriska innehåll med skolledare, lärare, mentorer och elever. På så vis kan jag tydligare hänvisa till specifika delar i skolverkets styrning.

Du når de olika styckena genom att klicka upp "rullgardinen" i menyn ovan.

Via menyn når du stödmaterial som t.ex. förklaringar, ordlistor, info om mellanbetyg, film- och sajtförslag och koppling till olika färdigheter samt QR-kod till denna sajt.

Det finns i menyn också en koppling till ämnets förmågor, kunskapskrav och jämförelse mellan kursernas centrala innehåll.

Lyssna på innehållet genom att klicka på högtalarsymbolen.

Du kan snabbnavigera på sajten med hjälp av pil upp och ner.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Engelska 5: Centralt innehåll

Klicka här för att lyssna på Centralt innehåll Föregående

Kommunikationens innehåll

K01. Ämnesområden med anknytning till elevernas utbildning samt samhälls- och arbetsliv; aktuella områden; händelser och händelseförlopp; tankar, åsikter, idéer, erfarenheter och känslor; relationer och etiska frågor.

K02. Innehåll och form i olika typer av fiktion.

K03. Levnadsvillkor, attityder, värderingar och traditioner samt sociala, politiska och kulturella förhållanden i olika sammanhang och delar av världen där engelska används. Engelska språkets utbredning och ställning i världen.

Reception

R01. Talat språk, även med viss social och dialektal färgning, och texter som är instruerande, berättande, sammanfattande, förklarande, diskuterande, rapporterande och argumenterande, även via film och andra medier.

R02. Sammanhängande talat språk och samtal av olika slag, till exempel intervjuer.

R03. Skönlitteratur och annan fiktion.

R04. Texter av olika slag och med olika syften, till exempel manualer, populärvetenskapliga texter och reportage.

R05. Strategier för att lyssna och läsa på olika sätt och med olika syften.

R06. Olika sätt att söka, välja och kritiskt granska texter och talat språk.

R07. Hur ord och fraser i muntliga och skriftliga framställningar skapar struktur och sammanhang genom att tydliggöra inledning, orsakssammanhang, tidsaspekt och slutsats.

Produktion och interaktion

P01. Muntlig och skriftlig produktion och interaktion av olika slag, även i mer formella sammanhang, där eleverna instruerar, berättar, sammanfattar, förklarar, kommenterar, värderar, motiverar sina åsikter, diskuterar och argumenterar.

P02. Strategier för att bidra till och aktivt medverka i diskussioner med anknytning till samhälls- och arbetslivet.

P03. Bearbetning av egna och andras muntliga och skriftliga framställningar för att variera, tydliggöra och precisera samt för att skapa struktur och anpassa till syftet och situationen. I detta ingår användning av ord och fraser som tydliggör orsakssammanhang och tidsaspekter.

Nästa kapitel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Engelska 5: Kommunikationens innehåll

Klicka här för att lyssna på Centralt innehåll 1 Föregående

 

K01. Ämnesområden med anknytning till elevernas utbildning samt samhälls- och arbetsliv; aktuella områden; händelser och händelseförlopp; tankar, åsikter, idéer, erfarenheter och känslor; relationer och etiska frågor.

K02. Innehåll och form i olika typer av fiktion.

K03. Levnadsvillkor, attityder, värderingar och traditioner samt sociala, politiska och kulturella förhållanden i olika sammanhang och delar av världen där engelska används. Engelska språkets utbredning och ställning i världen.

 

Nästa kapitel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Engelska 5: Reception

Klicka här för att lyssna på Centralt innehåll 2 Föregående

 

R01. Talat språk, även med viss social och dialektal färgning, och texter som är instruerande, berättande, sammanfattande, förklarande, diskuterande, rapporterande och argumenterande, även via film och andra medier.

R02. Sammanhängande talat språk och samtal av olika slag, till exempel intervjuer.

R03. Skönlitteratur och annan fiktion.

R04. Texter av olika slag och med olika syften, till exempel manualer, populärvetenskapliga texter och reportage.

R05. Strategier för att lyssna och läsa på olika sätt och med olika syften.

R06. Olika sätt att söka, välja och kritiskt granska texter och talat språk.

R07. Hur ord och fraser i muntliga och skriftliga framställningar skapar struktur och sammanhang genom att tydliggöra inledning, orsakssammanhang, tidsaspekt och slutsats.

 

Nästa kapitel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Engelska 5: Produktion och interaktion

Klicka här för att lyssna på Centralt innehåll 3 Föregående

 

P01. Muntlig och skriftlig produktion och interaktion av olika slag, även i mer formella sammanhang, där eleverna instruerar, berättar, sammanfattar, förklarar, kommenterar, värderar, motiverar sina åsikter, diskuterar och argumenterar.

P02. Strategier för att bidra till och aktivt medverka i diskussioner med anknytning till samhälls- och arbetslivet.

P03. Bearbetning av egna och andras muntliga och skriftliga framställningar för att variera, tydliggöra och precisera samt för att skapa struktur och anpassa till syftet och situationen. I detta ingår användning av ord och fraser som tydliggör orsakssammanhang och tidsaspekter.


Nästa kapitel