www.larare.at

Centralt innehåll i Engelska 6

 

Jag har numrerat styckena (antalet stycken) i centrala innehållet för Engelska 6 (ENGENG06) så att det blir lättare att diskutera kursens obligatoriska innehåll med skolledare, lärare, mentorer och elever. På så vis kan jag tydligare hänvisa till specifika delar i skolverkets styrning.

Du når de olika styckena genom att klicka upp "rullgardinen" i menyn ovan.

Via menyn når du stödmaterial som t.ex. förklaringar, ordlistor, info om mellanbetyg, film- och sajtförslag och koppling till olika färdigheter samt QR-kod till denna sajt.

Det finns i menyn också en koppling till ämnets förmågor, kunskapskrav och jämförelse mellan kursernas centrala innehåll.

Lyssna på innehållet genom att klicka på högtalarsymbolen.

Du kan snabbnavigera på sajten med hjälp av pil upp och ner.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Engelska 6: Centralt innehåll

Klicka här för att lyssna på Centralt innehåll Föregående

Kommunikationens innehåll

K01. Konkreta och abstrakta ämnesområden med anknytning till elevernas utbildning samt samhälls- och arbetsliv; aktuella ämnesområden; tankar, åsikter, idéer, erfarenheter och känslor; etiska och existentiella frågor.

K02. Teman, motiv, form och innehåll i film och skönlitteratur; författarskap och litterära epoker.

K03. Levnadsvillkor, attityder, värderingar, traditioner, samhällsfrågor samt kulturella, historiska, politiska och sociala förhållanden i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Reception

R01. Talat språk, även med social och dialektal färgning, och texter, även komplexa och formella, som är berättande, diskuterande, argumenterande, rapporterande och redogörande, även via film och andra medier.

R02. Sammanhängande talat språk och samtal av olika slag, till exempel debatter, föredrag och intervjuer.

R03. Samtida och äldre skönlitteratur, dikter, dramatik och sånger.

R04. Texter av olika slag och med olika syften, till exempel formella brev, populärvetenskapliga texter och recensioner.

R05. Strategier för källkritiskt förhållningssätt när man lyssnar till och läser framställningar från olika källor och i olika medier.

R06. Strategier för att söka relevant information i större textmängder eller längre sekvenser av talat språk och för att uppfatta perspektiv och underförstådd betydelse.

R07. Hur struktur och sammanhang byggs upp samt hur attityder, perspektiv och stilnivå kommer till uttryck i talat och skrivet språk i olika genrer.

R08. Hur språk, bilder och ljud används för att påverka till exempel i politiska tal och reklam.

Produktion och interaktion

P01. Muntlig och skriftlig produktion och interaktion i olika situationer och med olika syften, där eleverna argumenterar, rapporterar, ansöker, resonerar, sammanfattar, kommenterar, värderar och motiverar sina åsikter.

P02. Strategier för att bidra till och aktivt medverka i argumentation, debatter och diskussioner med anknytning till samhälls- och arbetslivet.

P03. Olika sätt att kommentera och föra anteckningar när man lyssnar till och läser framställningar från olika källor.

P04. Bearbetning av språk och struktur i egna och andras muntliga och skriftliga framställningar, även i formella sammanhang. Anpassning till genre, situation och syfte.

Nästa kapitel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Engelska 6: Kommunikationens innehåll

Klicka här för att lyssna på Centralt innehåll 1 Föregående

 

K01. Konkreta och abstrakta ämnesområden med anknytning till elevernas utbildning samt samhälls- och arbetsliv; aktuella ämnesområden; tankar, åsikter, idéer, erfarenheter och känslor; etiska och existentiella frågor.

K02. Teman, motiv, form och innehåll i film och skönlitteratur; författarskap och litterära epoker.

K03. Levnadsvillkor, attityder, värderingar, traditioner, samhällsfrågor samt kulturella, historiska, politiska och sociala förhållanden i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

 

Nästa kapitel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Engelska 6: Reception

Klicka här för att lyssna på Centralt innehåll 2 Föregående

 

R01. Talat språk, även med social och dialektal färgning, och texter, även komplexa och formella, som är berättande, diskuterande, argumenterande, rapporterande och redogörande, även via film och andra medier.

R02. Sammanhängande talat språk och samtal av olika slag, till exempel debatter, föredrag och intervjuer.

R03. Samtida och äldre skönlitteratur, dikter, dramatik och sånger.

R04. Texter av olika slag och med olika syften, till exempel formella brev, populärvetenskapliga texter och recensioner.

R05. Strategier för källkritiskt förhållningssätt när man lyssnar till och läser framställningar från olika källor och i olika medier.

R06. Strategier för att söka relevant information i större textmängder eller längre sekvenser av talat språk och för att uppfatta perspektiv och underförstådd betydelse.

R07. Hur struktur och sammanhang byggs upp samt hur attityder, perspektiv och stilnivå kommer till uttryck i talat och skrivet språk i olika genrer.

R08. Hur språk, bilder och ljud används för att påverka till exempel i politiska tal och reklam.

 

Nästa kapitel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Engelska 6: Produktion och interaktion

Klicka här för att lyssna på Centralt innehåll 3 Föregående

 

P01. Muntlig och skriftlig produktion och interaktion i olika situationer och med olika syften, där eleverna argumenterar, rapporterar, ansöker, resonerar, sammanfattar, kommenterar, värderar och motiverar sina åsikter.

P02. Strategier för att bidra till och aktivt medverka i argumentation, debatter och diskussioner med anknytning till samhälls- och arbetslivet.

P03. Olika sätt att kommentera och föra anteckningar när man lyssnar till och läser framställningar från olika källor.

P04. Bearbetning av språk och struktur i egna och andras muntliga och skriftliga framställningar, även i formella sammanhang. Anpassning till genre, situation och syfte.


Nästa kapitel