www.larare.at

Centralt innehåll i Engelska 7

 

Jag har numrerat styckena (antalet stycken) i centrala innehållet för Engelska 7 (ENGENG07) så att det blir lättare att diskutera kursens obligatoriska innehåll med skolledare, lärare, mentorer och elever. På så vis kan jag tydligare hänvisa till specifika delar i skolverkets styrning.

Du når de olika styckena genom att klicka upp "rullgardinen" i menyn ovan.

Via menyn når du stödmaterial som t.ex. förklaringar, ordlistor, info om mellanbetyg, film- och sajtförslag och koppling till olika färdigheter samt QR-kod till denna sajt.

Det finns i menyn också en koppling till ämnets förmågor, kunskapskrav och jämförelse mellan kursernas centrala innehåll.

Lyssna på innehållet genom att klicka på högtalarsymbolen.

Du kan snabbnavigera på sajten med hjälp av pil upp och ner.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Engelska 7: Centralt innehåll

Klicka här för att lyssna på Centralt innehåll Föregående

Kommunikationens innehåll

K01. Teoretiska och komplexa ämnesområden, även av mer vetenskaplig karaktär, med anknytning till elevernas utbildning, valt fördjupningsområde, samhällsfrågor och arbetsliv; tankar, åsikter, idéer, erfarenheter och känslor; kulturyttringar i samtiden och historien, till exempel litterära epoker.

K02. Samhällsfrågor, kulturella, historiska, politiska och sociala förhållanden samt etiska och existentiella frågor i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Reception

R01. Talat språk, även med social och dialektal färgning, och texter, även komplexa och formella, som är berättande, diskuterande, argumenterande, rapporterande, redogörande och utredande, även via film och andra medier.

R02. Sammanhängande talat språk och samtal av olika slag, till exempel debatter, fördjupande reportage och föreläsningar.

R03. Samtida och äldre skönlitteratur och annan fiktion inom olika genrer, till exempel dramatik.

R04.Texter av olika slag och med olika syften, till exempel avtalstexter, fördjupande artiklar och vetenskapliga texter.

R05. Strategier för att överblicka och strukturera information i större textmängder eller längre sekvenser av talat språk.

R06. Strategier för att dra slutsatser om talat språk och texter när det gäller attityder, perspektiv, syfte och värderingar samt för att uppfatta underförstådd betydelse.

R07. Hur muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer är uppbyggda. Hur stilistiska och retoriska grepp används för olika syften samt hur språk används som maktmedel.

Produktion och interaktion

P01. Muntlig och skriftlig produktion och interaktion i olika situationer och med olika syften, där eleverna argumenterar ur olika perspektiv, ansöker, resonerar, värderar, utreder, förhandlar och motiverar sina åsikter.

P02. Muntlig och skriftlig framställning inom valt fördjupningsområde.

P03. Strategier för användning av olika typer av källor, med källkritisk medvetenhet och vedertagna sätt att ange källor, inom valt fördjupningsområde och inom andra områden.

P04.Strategier och modern teknik för att medverka i, leda och dokumentera samtal och skriftlig kommunikation i olika medier, till exempel i arbetsprocesser och förhandlingssituationer med anknytning till samhälls- och arbetslivet.

P05. Användning av grundläggande stilistiska och retoriska grepp.

P06. Bearbetning av språk och struktur i egna och andras framställningar, i formella och komplexa sammanhang, och för att skapa anpassning till genre, stilnivå och syfte.

Nästa kapitel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Engelska 7: Kommunikationens innehåll

Klicka här för att lyssna på Centralt innehåll 1 Föregående

 

K01. Teoretiska och komplexa ämnesområden, även av mer vetenskaplig karaktär, med anknytning till elevernas utbildning, valt fördjupningsområde, samhällsfrågor och arbetsliv; tankar, åsikter, idéer, erfarenheter och känslor; kulturyttringar i samtiden och historien, till exempel litterära epoker.

K02. Samhällsfrågor, kulturella, historiska, politiska och sociala förhållanden samt etiska och existentiella frågor i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

 

Nästa kapitel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Engelska 7: Reception

Klicka här för att lyssna på Centralt innehåll 2 Föregående

 

R01. Talat språk, även med social och dialektal färgning, och texter, även komplexa och formella, som är berättande, diskuterande, argumenterande, rapporterande, redogörande och utredande, även via film och andra medier.

R02. Sammanhängande talat språk och samtal av olika slag, till exempel debatter, fördjupande reportage och föreläsningar.

R03. Samtida och äldre skönlitteratur och annan fiktion inom olika genrer, till exempel dramatik.

R04.Texter av olika slag och med olika syften, till exempel avtalstexter, fördjupande artiklar och vetenskapliga texter.

R05. Strategier för att överblicka och strukturera information i större textmängder eller längre sekvenser av talat språk.

R06. Strategier för att dra slutsatser om talat språk och texter när det gäller attityder, perspektiv, syfte och värderingar samt för att uppfatta underförstådd betydelse.

R07. Hur muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer är uppbyggda. Hur stilistiska och retoriska grepp används för olika syften samt hur språk används som maktmedel.

 

Nästa kapitel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Engelska 7: Produktion och interaktion

Klicka här för att lyssna på Centralt innehåll 3 Föregående

 

P01. Muntlig och skriftlig produktion och interaktion i olika situationer och med olika syften, där eleverna argumenterar ur olika perspektiv, ansöker, resonerar, värderar, utreder, förhandlar och motiverar sina åsikter.

P02. Muntlig och skriftlig framställning inom valt fördjupningsområde.

P03. Strategier för användning av olika typer av källor, med källkritisk medvetenhet och vedertagna sätt att ange källor, inom valt fördjupningsområde och inom andra områden.

P04.Strategier och modern teknik för att medverka i, leda och dokumentera samtal och skriftlig kommunikation i olika medier, till exempel i arbetsprocesser och förhandlingssituationer med anknytning till samhälls- och arbetslivet.

P05. Användning av grundläggande stilistiska och retoriska grepp.

P06. Bearbetning av språk och struktur i egna och andras framställningar, i formella och komplexa sammanhang, och för att skapa anpassning till genre, stilnivå och syfte.


Nästa kapitel