www.larare.at

Citat av filosofer

- -

Här nedan samlar jag citat om filosofi och av kända filosofer.

Citaten har jag plockat ut medan jag läst filosofi, hittat på olika platser på nätet; bl.a.:

 

Citat av filosofer / 01-10
 

01 "Människan är alltings mått."
- Protagoras, grekisk filosof

02 "Människan är dömd till att vara fri."
- Jean-Paul Sartre

03 "subjektiviteten är sanningen!"
- Søren Kierkegaard

04 “Visa män talar för att de har något att säga; dårar talar för att de måste säga något.”
- Platon

05 "Den kloka människan eftersträvar inte njutning, utan frihet från smärta."
- Aristoteles

06 "I glappet mellan den vi en dag vill bli och den vi just nu är, måste det finnas plats för smärta, ångest, avund och förödmjukelse. Vi lider därför att vi inte spontant bemästrar de ingredienser som krävs för ett fullödigt liv."
- Friedrich Nietzsche

07 "Being is. Being is in-itself. Being is what it is."
"Only the guy who isn't rowing has time to rock the boat."
- Jean-Paul Sartre

08 "What is important to them [people] is the sense of belonging as such, identification, without paying particular attention to its content."
- Theodor Adorno

09 "We feel free because we lack the very language to articulate our unfreedom.” (Slavoj Žižek)

10 "Metod är ett intellektuellt instrument med vilket det är möjligt att med utgångspunkten i det kända producera kunskap om det okända."
- Jacopo Zabarella, italiensk filosof under 1500-talet

 

 

Citat av filosofer / 11-20
 

11 “Rötterna till utbildning är bittra, men frukten är söt.”
- Aristoteles

12 “Den enda sanna visdomen är att veta att du inte vet någonting.”
- Sokrates

13 "Döden angår dig varken som död eller levande: som levande därför att du är, som död därför att du inte är."
- Montaigne ur Essayer, bok 1

14 “En vän till alla är en vän till ingen.”
- Aristoteles

15 "Jag tänker, alltså finns jag." (Cogito, ergo sum)
- Descartes

16 "Tvivel är vetandets begynnelse."
- Descartes

17 “Mänskligt beteende flödar från tre huvudsakliga källor. Lust, känslor och kunskap.”
- Platon

18 "Den enda tanke som befriar människan är den som lämnar henne ensam, viss om sin begränsning och sitt stundande slut."
- Albert Camus

19 “Ett bra beslut baseras på kunskap och inte siffror.”
- Platon

20 "You shouldn't say 'animals' to distinguish between humans and non-humans. We are all animals."
- Peter Singer

 

Citat av filosofer / 21-30
 

21 "Om det är förnuftet som formar människan, så är det känslan som leder henne."
- Rousseau

22 "För att veta vad folk verkligen menar, ska man lägga mer vikt vid vad de gör än vad de säger."
- Descartes

23 “Åsikten är det mellan kunskap och okunnighet.”
- Platon

24 "Livet börjar på andra sidan förtvivlan."
- Jean-Paul Sartre

25 “Måttet på en man är vad han gör med makt.”
- Platon

26 "Envar har så mycket rättigheter som han har makt."
- Spinoza

27 "Syftet med den vise är inte att säkra glädje, utan för att undvika smärta.”
- Aristoteles

28 "Everything has been figured out, except how to live."
- Jean-Paul Sartre

29 "Livet måste levas framifrån men kan endast förstås bakifrån."
- Kierkegaard

30 "You cannot change people but you can change the system so that people are not pushed into doing evil things.” (Slavoj Žižek)

 

Citat av filosofer / 31-40
 

31 “Rättvisa i livet och genomförandet av en stat är endast möjlig om den i början ligger i hjärtat och själen av medborgarna.”
- Platon

32 “Folk är som jord. De kan antingen ge dig näring och hjälpa dig att växa som en person eller så de kan hämma din tillväxt och låta dig vissna och dö.”
- Platon

33 "Gud är död!"
- Nietschze ur Sålunda talade Zarathustra

34 "Om du är en äkta sanningsökare är de nödvändigt att du åtminstonde en gång i livet tvivlar, så mycket som möjligt, på allt."
- Descartes

35 "Där staten upphör, där först tar människan vid, den människa som inte är överflödig."
- Nietschze ur Sålunda talade Zarathustra

36 "The fundamental question of political philosophy, one that precedes questions about how the state should be organized, is whether there should be any state at all. Why not have anarchy?"
- Robert Nozick

37 "Det finns inget beständigt förutom förändring."
- Herakleitos

38 "De största dygderna är de som är mest användbara för andra personer.”
- Aristoteles

39 "Ensamhet är alla stora andars öde - ett öde som emellanåt beklagas, men som alltid väljs som det minst onda av två onda ting."
- Schopenhauer

40 "Vetandet är av ett så mycket hårdare ämne än tron, att denna krossas, när de stöta samman."
- Schopenhauer ur Parerga och Paralipomena

 

Citat av filosofer / 41-50
 

41 "Den största visheten är att ögonblicket bör njutas och göras till livets ändamål, ty ögonblicket är ensamt det reala och allt annat blott en tankarnas lek."
- Schopenhauer ur Parerga och Paralipomena

42 "Världen är inget fuskverk och djuren inga fabrikat för vårt bruk."
- Schopenhauer ur Parerga och Paralipomena

43 "Man kan inte två gånger stiga ner i samma flod."
- Herakleitos (är tvistat)

44 "Felet med vår värld är att de dumma är så säkra på sin sak och de kloka så fulla av tvivel."
- Bertrand Russell

45 "I filosofins kapplöpning vinner den som kan löpa långsammast. Eller den som sist når målet."
- Wittgenstein

46 "Ingenting är så svårt som att inte bedra sig."
- Wittgenstein

47 "Filosofins syfte är att göra tankarna klarare. Filosofin är ingen lära utan en aktivitet."
- Wittgenstein ur Tractatus logico-philosophicus

48 "Vad man icke kan tala om, därom måste man tiga."
- Wittgenstein ur Tractatus logico-philosophicus

49 “Sinnets energi är det viktigaste i livet.”
- Aristoteles

50 "Att börja tänka är detsamma som att börja bli ´underminerad´."
- Albert Camus ur Myten om Sisyfos

 

Citat av filosofer / 51-60
 

51 "Människan är den enda varelse som vägrar vara den hon är."
- Albert Camus

52 "Jag anser att det måste vara ett mål att kunna karakterisera sina handlingar som vackra snarare än som plikter."
- Arne Næss ur Livsfilosofi

53"…animals should be treated as independent sentient beings, not as means to human ends"
- Peter Singer

54 "Vi har andras fel inför ögonen men våra egna bakom vår rygg."
- Seneca, romersk filosof, författare och politiker

55 "Människan är som allra bäst när hon grips av samma allvar som barnet när det leker."
- Herakleitos

56 "Livet är kort, konsten lång."
- Hippokrates, som kallades "läkekonstens fader"

57 "Alla människor av naturen önskar kunskap.”
- Aristoteles

58 "Ju mer korrupt en stat är, desto fler lagar har den."
- Tacitus, romersk historiker och författare

59 "Slumpen härskar på alla områden."
- Sallustius, romersk historiker

60 "Det är lätt att börja krig men ytterst svårt att avsluta det."
- Suetonius, romersk författare

 

Citat av filosofer / 61-70
 

61 "Det är bara du själv som vet om du är feg och grym eller lojal och trogen; andra ser inte in i dig, med osäkra antaganden gissar de hur du är."
- Montaigne

62 "Hjärtat har sina skäl som förnuftet inte känner."
- Pascal

63 "Det är lättare att känna människan i allmänhet än att känna en enda enskild människa."
- François de la Rochefaucauld, fransk författare

64 "Olyckligtvis är det alltför kort mellan den tid då man är alltför ung och den tid då man är alltför gammal."
- Montesquieu

65 "The power of the culture industry's ideology is such that conformity has replaced consciousness."
- Theodor Adorno

66 "Om Gud inte fanns måste man uppfinna honom."
- Voltaire

67 "Lyckan är en dröm och lidandet verklighet."
- Voltaire

68 "Att tänka fritt är stort, att tänka rätt är större."
- Thomas Thorild

69 “It is the reign of contemporary global capitalism which is the true Lord of Misrule.” (Slavoj Žižek)

70 “Because the horror of Communism, Stalinism, is not that bad people do bad things — they always do. It's that good people do horrible things thinking they are doing something great." (Slavoj Žižek)

 

Citat av filosofer / 71-80
 

71 “Humanity is OK, but 99% of people are boring idiots.” (Slavoj Žižek)

72 “If you have reasons to love someone, you don’t love them.” (Slavoj Žižek)

73 “The problem for us is not are our desires satisfied or not. The problem is how do we know what we desire.” (Slavoj Žižek)

74 “Words are never 'only words'; they matter because they define the contours of what we can do.” (Slavoj Žižek)

75 “Det är lätt att hata och det är svårt att älska. Det är så världen fungerar. Allt bra är svårt att uppnå och dåligt enkelt att få."
- Descartes

76 “Cinema is the ultimate pervert art. It doesn't give you what you desire - it tells you how to desire.” (Slavoj Žižek)

77 “I think that the task of philosophy is not to provide answers, but to show how the way we perceive a problem can be itself part of a problem.” (Slavoj Žižek)

78 “An enemy is someone whose story you have not heard.” (Slavoj Žižek)

79 “Den är ingen filosof, som inte diktar och målar, därför säger man inte utan skäl att förstå är att skåda fantasigestalter och förståelse är fantasi."
- Giordano Bruno, italiensk filosof under renässansen

80 “Experts are by definition the servants of those in power: they don't really THINK, they just apply their knowledge to problems defined by the powerful.” (Slavoj Žižek)

 

Citat av filosofer / 81-90
 

81 “Like love, ideology is blind, even if people caught up in it are not” (Slavoj Žižek)

82 “We don't really want to get what we think that we want. (Slavoj Žižek)

83 "Att våga är att förlora fotfästet för en liten stund, att inte våga är att förlora sig själv." (Kierkegaard)

84 "Livet är inte ett problem som skall lösas utan en verklighet som skall upplevas."
- Kierkegaard

85 “För att vara säker på att jag måste; och därför kan jag anta att din tystnad ger samtycke.”
- Platon

86 “Musik är en moralisk lag. Det ger själ till universum, vingar till sinnet, flyg till fantasin, och charm och glädje till liv och till allt.”
- Platon

87 “Kvalitet är inte en handling, det är en vana.”
- Aristoteles

88 “Vid påbörjan är hälften gjort.”
- Aristoteles

89 “Dåliga människor är fulla av ånger.”
- Aristoteles

90 "Ingen har tillräckligt bråttom för att hinna leva."
- Martialis, romersk poet

 

Citat av filosofer / 91-100
 

91 “Människan är av naturen ett politiskt djur.”
- Aristoteles

92 "Filosoferna har bara tolkat världen på olika sätt; vad det gäller är att förändra den."
- Karl Marx ur ”Teser om Feuerbach”

93 "Livet är kort. Låt oss säga sanningen."
- Schopenhauer

94 “Skönhet är en kortlivad tyrann.”
- Sokrates

95 “Om en man är stolt över sin rikedom, bör han inte prisas förrän det är känt hur han använder den.”
- Sokrates

96 “Skönhet är betet som med glädje lockar människan att förstora sin sort.”
- Sokrates

97 "Om jag ändå kunde finna sanningen lika lätt som jag kan avslöja osanningen."
- Cicero

98 "Tag ifrån mig allt, bara inte mitt tungsinne!"
- Kierkegaard

99 "Det är endast i staten människan har en förnuftig existens."
- Hegel

100 "Svin njuter av gyttja mer än rent vatten."
- Herakleitos

 


Citat av filosofer / 101-110
 

101 "Övertygelser är värre fiender till sanningen än lögner."
- Nietschze ur Mänskligt, alltförmänskligt

102 "Överflöd på vetande leder i grunden vilse och till att man tar miste på det egentliga problemet."
- Heidegger ur Varat och tiden

103 "Fattig är inte den som har lite utan den som vill ha mer."
- Seneca

104 "Människan är inte summan av vad hon redan har, utan summan av vad hon ännu inte har, av vad hon kan få."
- Jean-Paul Sartre

105 "The body might be consi- dered the hardware of the complex technical device that is human thought."
- Jean-François Lyotard

106 "Alla utbildningssystem är ett politiskt sätt för att bibehålla eller modifiera tillräckligheten hos talen, med kunskapen och makten de antyder."
- Michel Foucault

107 "We live in a world where there is more and more information, and less and less meaning."
- Jean Baudrillard

108 "Du kan inte förändra människor, men du kan förändra systemet så att folk inte pushas att göra vissa saker."
- Slavoj Žižek

109 "Knowledge is and will be produced in order to be sold, it is and will be consumed in order to be valorized in a new production."
- Jean-François Lyotard

110 "I do not know how to teach philosophy without becoming a disturber of established religion"
- Baruch Spinoza

 


Citat av filosofer / 111-120
 

111 "There is nothing in the understanding which has not come from the senses, except the understanding itself, or the one who understands."
- Gottfried W. von Leibniz

112 "Allmänheten befäster det bestående. Utvecklingen är möjlig endast tack vare minoriteten."
- Bertrand Russell

113 "Allt egensinne beror på att viljan har trängt undan kunskapen."
- Arthur Schopenhauer

114 "Kort sagt är makt något som utövas, inte besitts."
- Michel Foucault

115 "utan kunskap om naturen finner man ingen glädje i rent välbehag"
- Epikuros

116 "Att inte göra något är inte neutralt, det har en betydelse: det är att säga 'ja' till det existerande dominansförhållandet."
- Slavoj Žižek

117 "It is no longer a question of a false representation of reality (ideology) but of concealing the fact that the real is no longer real, and thus of saving the reality principle."
- Jean Baudrillard

118 "Fear cannot be without hope nor hope without fear."
- Baruch Spinoza

119 "Du måste vara en hjälte för att tackla tidens moralitet."
- Michel Foucault

120 "Vetenskap är organiserad kunskap. Visdom är organiserat liv."
- Immanuel Kant

 

Citat av filosofer / 121-130
 

121 "every feeling is the perception of a truth"
- Gottfried W. von Leibniz

122 "All vetenskaps början är förvåningen över att tingen är som de är"
- Aristoteles

123 "Det är genom det vi gör som vi erfar vem vi är"
- Arthur Schopenhauer

124 "Det är upptagenheten av ägande, mer än någonting annat, som förhindrar människor att leva fritt och luxuöst."
- Bertrand Russell

125 "Efter misslyckande är det möjligt att fortsätta och misslyckas bättre. Likgiltighet kan å andra sidan sänka oss längre och längre ned i dumhetens träsk."
- Slavoj Žižek

126 "Intelligens består inte bara av kunskap, utan även av förmågan att utöva kunskap i praktiken."
- Aristoteles

127 "Den som förstår livets gränser vet att det är lätt att uppnå det som tar bort behovets pina"
- Epikuros

128 "One has never said better how much "humanism", "normality", "quality of life" were nothing but the vicissitudes of profitability."
- Jean Baudrillard

129 "I call him free who is led solely by reason"
- Baruch Spinoza

130 "En optimist är en människa som inte uppfattar saker så tragiskt som de egentligen är."
- Albert Camus

 

Citat av filosofer / 131-140
 

131 "Handla efter den maxim som du skulle vilja upphöja till allmän lag."
- Immanuel Kant

132 "Grunden i en demokratisk stat är friheten."
- Aristoteles

133 "Everything that is possible demands to exist."
- Gottfried W. von Leibniz

134 "a thing does not therefore cease to be true because it is not accepted by many."
- Baruch Spinoza

135 "The more language is a living operation, the less we are aware of it."
- Hans-Georg Gadamer

136 "Vi är fångade i ohälsosam tävling, i ett löjligt nät av jämförelse med andra. Vi är inte tillräckligt uppmärksamma på vad som får oss att må bra eftersom vi är besatta av att mäta huruvida vi har mer eller mindre njutning än alla andra."
- Slavoj Žižek

137 "En fanatisk tro på demokrati gör demokratiska institutioner omöjliga."
- Bertrand Russell

138 "Plikt är en handling som krävs, det vill säga görs ovillkorligt nödvändig av förnuftet."
- Immanuel Kant

139 "The focus of subjectivity is a distorting mirror. The self awareness of the Individual is only a flickering in the closed circuit of historical life."
- Hans-Georg Gadamer

130 "Det har aldrig funnits en sådan sak som absolut rättvisa, bara överenskommelser"
- Epikuros

 

Citat av filosofer / 141-150
 

141 "In fact history does not belong to us but rather we to it."
Hans-Georg Gadamer

142 "Desire is the very essence of man"
- Baruch Spinoza

143 "Du kommer aldrig bli lycklig om du hela tiden söker efter vad lycka är. Du kommer aldrig leva om du letar efter meningen med livet."
- Albert Camus

144 "Att avgöra om livet är värt att leva eller ej är att besvara filosofins grundläggande fråga."
- Albert Camus

145 "Den värsta formen av ojämlikhet är att försöka göra ojämlika saker jämlika."
- Aristoteles

146 "If we are concerned about the exploitation of human workers in countries with low standards of worker protection, we should also be concerned about the treatment of even more defenceless non-human animals."
- Peter Singer

147 "Through the evolutionary process, those who are able to engage in social cooperation of various sorts do better in survival and reproduction."
- Robert Nozick

148 "It is one of the basic tenets of fascist leadership to keep primary libidinal energy on an unconscious level so as to divert its manifestations in a way suitable to political ends"
- Theodor Adorno

149 "Början är den viktigaste delen av ett arbete.”
- Platon

150 "Den som vill försöka bli lycklig skall inte lägga an på att öka sina tillgångar utan på att begränsa sina krav."
- Platon

 

Citat av filosofer / 151-160
 

151 "Inget kan skapas ur inget."
- Lucretius, romersk filosof

152 "Each day is a little life: every waking and rising a little birth, every fresh morning a little youth, every going to rest and sleep a little death."

- Arthur Schopenhauer

 

 

 

 

 

Joni Stam (2015)