www.larare.at

Filosofiska frågor

-

Diskutera gärna frågorna i grupp; problematisera och försök angripa dem på olika sätt, utifrån olika perspektiv och förförståelse. Försök tolka frågorna rent bokstavligt, symboliskt och sist men inte minst utifrån ett mänskligt humanistiskt perspektiv (se hur vårt känsloliv ställer till det för oss ibland).

Frågorna ska också förhoppningsvis ge upphov till flera följdfrågor som antingen behövs för att antingen förtydliga eller precisera frågan eller för att frågan måste sättas in i en faktiskt situation. Beroende på vilken tilläggsinformation och beroende på vilken situation kan alltså "svaret" skifta: det mina kära vänner är Filosofins kärna och därför består frågorna medan svaren växlar.

Tanken är att ni ska berika varandras “svarsbredd”. Vilket betyder att ni förhoppningsvis har lärt av varandra och att ni ser frågan som tolkningsbar.

Här följer några frågor som har gäckat filosofer under alla tider:

 1. Vad är verklighet och vad består den av?
 2. Vad är kunskap och hur får man kunskap?
 3. Hur är ett bra samhälle uppbyggt?
 4. Vad är vetenskap och hur blir och upphör något att vara vetenskap?
 5. Vad är rätt och vad är fel och vad styr hur man väljer?
 6. Vad är existens och hur lever man ett rättfärdigt liv?
 7. På vilket sätt påverkar språket vårt sätt att tänka?

Se bildspel på några filosofiska frågor.

Koppla gärna frågorna till en eller flera Filosofiska tankesystem .

Förslag på några filosofiska frågor till:

  1. När det gäller filosofi, vad är osäkerhet?
  2. Hur vet du att den färg du ser som grön är samma färg som jag ser som grön?
  3. Är en nyckel som inte kan låsa upp någonting fortfarande en nyckel?
  4. Kan ett barn utan syn drömma i bilder?
  5. Hur formas våra begrepp?
  6. Finns det en objektiv sanning?
  7. Ser vi tingen som de är?
  8. Har människan en fri vilja?
  9. Vad kan jag veta om andras själsliv?
  10. Hur är tvärkulturell förståelse möjlig?
  11. Finns det en gemensam logik för alla kulturer?
  12. Om ett träd faller i skogen och ingen befinner sig i närheten, hörs det då?
  13. Vad är verklighet?
  14. Vad är ett faktum?
  15. Kan något komma ur ingenting?
  16. Hur kan vi vara medvetna?
  17. Hur kan vi veta vad som är bra (moraliskt)?
  18. Hur utvecklades medvetandet?
  19. Hur vet vi att vi har en själ?
  20. Hur vet du att en linje är rak?
  21. Om din kropp förändras är du fortfarande du?
  22. Är medvetandet ett fysiskt eller psykiskt fenomen (eller icke fysiskt)?
  23. Om tiden stannade och sedan började igen skulle vi någonsin veta om det?
  24. Om vi ​​för närvarande inte kan se något, finns det?
  25. Är jag i en datorsimulering?

  Se andra elevers svar Lösenordsskyddat.

 

 

 

 

Joni Stam (2015)