www.larare.at

Existens

Människan skiljer sig från övriga existenser genom att vara medveten om sin existens och framför allt ansvarig för ens handlingar. Människan är summan av sina handlingar. Tar man inte ansvar för sitt vara är man inte ärlig mot sig själv.

Den oärliga människan är som en seglebåt utan roder, hon driver dit vindarna blåser. Hon lever då inautentiskt och är i ond tro.

I motsats till tingen har människan ingen given essens, utan hon skapar ständigt sin essens genom sina val och handlingar: existensen föregår essensen för att tala med en av existentialismens förgrundsgestalter: Jean-Paul Sartre.

Sartre samverkade med Simone de Beauvoir som hade ett liknande förhållningssätt till ansvaret att vara människa, men med fokus på kvinnans situation:

  • Kvinnor har ofta porträtterats som den andre: ”Man föds inte till kvinna, man blir det”.
  • Pojkar och flickor uppfostras till sina ”roller”.
  • Inte heller kvinnor har en given essens utan skapar sig själva genom sina val och handlingar.

Varje ögonblick i livet spelar roll, man ska leva livet så att man kan önska en evig upprepning. Men gör vi det? Vanliga ursäkter kan vara:

  1. Vi inbillar oss att vi är våra omständigheter – samhället, biologin eller uppväxten har gjort mig till den jag är.
  2. Vi låtsas att vi är förutbestämda av andra. Föräldrarna, lärarna, chefen eller Gud har bestämt hur vi måste handla
  3. Att leva som en dussinmänniskan, exempelvis oengagerat följa strömmen

Och rätt så ofta handlar vi fel och ursäktar våra handlingar gärna:

  1. Vad kan lilla jag göra?
  2. Det är inte mitt fel
  3. Jag gör bara som alla andra
  4. Jag hade inget val

Så meningen med livet är enligt existentialisterna att ta ansvar för sitt liv och framför allt erkänna skulden för de mindre lämpade valen man gjort. Men meningen med livet börjar och slutar inte där. Vad är livets mening i vidare mening? Rent generellt? Här hittar du några skäl som man kan diskutera.

 

Existens / Existentialister
 

 

 

Existens / Existentialism-kurs
 

Walter Kaufmann’s Classic Lectures on Nietzsche, Kierkegaard and Sartre (1960)

 

Existens / Filmklipp
 

Human, All Too Human: 3-Part Documentary Profiles Nietzsche, Heidegger & Sartre

 

 

Existens / Grupparbete
 

Grupparbete om existentialismen .

 

 

Existens / Instuderingsfrågor
 

Instuderinsfrågor till existentialismen och Gadamer.

    1. Förklara skillnaden mellan Sartres begrepp vara-i-sig och vara-för-sig.
    2. Ge exempel på sådant som Sartre kallar för fakticitet och som påverkar människan.
    3. Vad anser Sartre således om determinismen när det gäller människan?
    4. Vad innebär det att världen är kontingent?
    5. Varför upplever för-sig det klibbiga som hotfullt?
    6. Hur upplever för-sig den kontingenta tillvaron?
    7. Varför upplever hon ångest inför livet?
    8. Vem är den andre?
    9. Vilka två förhållningssätt är möjliga i en kärleksrelation till den andra?
    10. Vad innebär det att leva inautentiskt?
    11. Vad innebär Sartres situationsetik?
    12. Vad innebär ett gott val i Existentialismen är en humanism?
    13. Vad menar Sartre att fakticiteten är i verket Kritik av det dialektiska förnuftet?
    14. Ge exempel på tröga handlingsfält.
    15. Förklara skillnaden mellan serialiteter och kampgrupper.
    16. Förklara innebörden av titeln på Simone de Beauvoirs bok Det andra könet.

 

 

Existens / Kunskapskrav
 

Filosofi 1

Delar av E1. "Eleven redogör översiktligt för och diskuterar översiktligt och med enkla argument några frågor och teorier som gäller existens..."

Delar av E2. "Eleven identifierar med viss säkerhet filosofiska frågor samt gör enkla analyser av några frågor och teorier som gäller existens..."

Delar av C1. "Eleven redogör utförligt för och diskuterar utförligt och med välgrundade argument flera frågor och teorier som gäller existens..."

Delar av C2. "Eleven identifierar med viss säkerhet filosofiska frågor samt gör välgrundade analyser av några frågor och teorier som gäller existens..."

Delar av A1. "Eleven redogör utförligt och nyanserat för och diskuterar utförligt och med välgrundade och nyanserade argument flera frågor och teorier som gäller existens..."

Delar av A2. "Eleven identifierar med säkerhet filosofiska frågor samt gör välgrundade och nyanserade analyser av flera frågor och teorier som gäller existens..."

Filosofi 2

 

 

Existens / Lärarhandledning
 

Klicka här Lösenordsskyddat.

 

 

Existens / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2015)