www.larare.at

Meningen med livet är...

-

1. att fylla det med meningsfullhet
2. att dö för en god sak
3. att ta vara på nuet och också leva i det
4. att leva rättfärdigt
5. inte det väsentliga – livet är det / att leva
6. inte det väsentliga – ställ istället frågan: finns det någon mening i livet?
7. bortom vår förståelse, därför bör vi inte fråga oss denna fråga
8. att fullfölja sin plikt
9. att fullfölja sitt värv
10. att arbeta
11. att reproducera sig
12. att leva i social samverkan
13. att arbeta för ett enat kollektiv
14. att utveckla sig själv och hjälpa andra att utvecklas
15. att göra det bästa av sitt liv
16. att göra det bättre för dem som har det sämre
17. att tjäna mycket pengar
18. att skaffa familj
19. att utbilda sig
20. att bli vis
21. att vara en del i en helhet
22. att förmedla ett kulturarv
23. att tjäna andra
24. att leva ärligt
25. att vara snäll och sprida godhet
26. att vinna respekt
27. att bli mäktig
28. att älska och bli älskad
29. att värna om sitt ursprung
30. att bli sann humanist
31. att sprida den goda smaken
32. att kämpa för den goda saken
33. att sprida den sanna tron
34. att vara en god samhällsmedborgare
35. att ha det så bra som möjligt
36. att få sina önskningar i uppfyllelse
37. att leva upp till vad det innebär att just vara människa
38. att filosofera
39. att fråga sig vad meningen med livet är och därefter vad det innebär att leva
40. att ifrågasätta allt
41. att bli uppskattad av andra
42. att finna den gyllene medelvägen
43. att leva asketiskt
44. att erbjuda det man kan erbjuda och kräva det man har behov av
45. att leva med stil
46. att klara sig i samhället
47. att vara nöjd med det man har
48. att inte vara nöjd med det man har
49. att njuta av allt
50. att acceptera dess meningslöshet

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2015)