www.larare.at

Postmodernism

Postmodern filosofi är en intellektuell och teoretisk rörelse som uppstod i slutet av 1900-talet som en reaktion mot och kritik av modernismens filosofiska och kulturella antaganden.

Postmodernismen betonar relativism, pluralism, och avvisar idén om en objektiv sanning eller övergripande berättelse. Och utmanar idéer om objektiv sanning, enhetlig mening och överordnad narrativ.


Postmodernism / Michel Foucault
 

Läs mer om Michel Foucault .

 

Postmodernism / Jacques Derrida
 

Läs mer om Jacques Derrida .

 

 

Postmodernism / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2016)