www.larare.at

Tre filosofer

Fördjupningsarbete i tre filosofer.

Förslag på körschema:

  1. Allmänt om varje filosof
  2. Allmänt om varje filosofs mest betydante filosofiska insats
  3. Hitta likheter och skillnader mellan filosoferna
  4. Sedan presenterar du en filosofisk fråga som besvaras med hjälp av filosoferna
  5. Avsluta att besvara frågan själv utifrån dig själv och det du kan

 

Tre filosofer / Grupp 1
 

Grupp 1: Thales, Pythagoras och Demokritos

 

 

Tre filosofer / Grupp 2
 

Grupp 2: Sokrates, Platon och Aristoteles

 

 

Tre filosofer / Grupp 3
 

Grupp 3: René Descartes, Baruch Spinoza och Gottfried Wilhelm von Leibniz

 

 

Tre filosofer / Grupp 4
 

Grupp 4: John Locke, George Berkeley och David Hume

 

 

Tre filosofer / Grupp 5
 

Grupp 5: Søren Kierkegaard, Friedrich Nietzsche och Arthur Schopenhauer

 

 

Tre filosofer / Grupp 6
 

Grupp 6: Edmund Husserl, Jean-Paul Sartre och Albert Camus

 

 

Tre filosofer / Grupp 7
 

Grupp 7: Friedrich Hegel, Karl Marx och Slavoj Žižek

 

 

Tre filosofer / Grupp 8
 

Grupp 8: Jacques Derrida, Jean-Francois Lyotard, och Michel Foucault

 

 

Tre filosofer / Grupp 9
 

Grupp 9: John Stuart Mill, John Rawls och Robert Nozick

 

Tre filosofer / Grupp 10
 

Grupp 10: Christine de Pizan, Simone de Beauvoir och Judith Butler.

 

 

Tre filosofer / Grupp 11
 

Grupp 11: Arne Naes, Peter Singer och Tom Regan

 

 

 

Tre filosofer / Grupp 12
 

Grupp 12: Gottlob Frege, Bertrand Russel och Ludvig Wittgenstein

Tre filosofer / Övningar
 

 

  

 

Tre filosofer / Lärarhandledning
 

Klicka här. Lösenordsskyddat

 

 

Tre filosofer / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2016)