<Förmåga 1 >

 

Kunskaper om huvuddragen i olika verklighetsuppfattningar och olika sätt att se på kunskap.

Skolverket

Förklara