<Förmåga 2 >

 

Kunskaper om vetenskapsteoretiska ståndpunkter och vetenskapliga metoder.

Skolverket

Förklara