<Förmåga 4 >

 

Kunskaper om existentiella frågor och samhällsfilosofi samt om nutida filosofiska riktningar.

Skolverket

Förklara