Förklaring av förmåga 5 (Filosofi)

Kunna ställa, analysera och ta ställning till filosofiska frågor. Och göra detta med hjälp av filosofiska teorier och ord som används inom filosofin.

/ Joni