www.larare.at

Teoretisk och praktiskt filosofi

Vad är skillnaden mellan teoretisk och praktisk filosofi?

Sokrates är sinnebild för praktiskt filosofi medan Platon representerar teoretisk filosofi. Alltså praktisk filosofi har (det värderande och ibland till och med subjektiva) samtalet som centralt och då utifrån egen ståndpunkt i relation till andras: man diskuterar t.ex. frihet utifrån olika ståndpunkter och utifrån olika förhållningssätt. Vad innebär frihet för dig och hur skiljer sig din syn på frihet med min eller någon annan med annan geografisk och kulturell bakgrund? Har alla rätt till samma typ av frihet eller finns det olika typer av frihet?

Det viktigaste inom praktisk filosofi är att den behandlar frågor som rör vårt ställningstagande och vårt handlande. Särskilt intressanta är våra normer, värderingar och ideologier.

I den praktiska filosofin finns...

 • Värdeteori
 • Etik
 • Estetik
 • Samhällsfilosofi
 • Religionsfilosofi

Teoretisk filosofi utgår också ifrån samtalet, men här handlar det om ett undersökande (antingen empirisk eller rationalistisk) vad gäller olika sakförhållanden, t.ex.: vad är verklighet? Och hur upplever vi den? Och vad är egentligen vetande till skillnad från tro och övertygelse?

I den teoretiska filosofin finns...

 • Kunskapsteori (epistemologi)
 • Metafysik (ontologi)
 • Logik
 • Vetenskapsteori
 • Språkfilosofi
 • Medvetandefilosofi
 • Filosofins historia

Existensfilosofin är både teoretisk och praktisk.

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2016)