www.larare.at

Välkommen att läsa Filosofi

Filosofiämnet karaktäriseras av logiskt tänkande, kritisk reflektion och utvärdering av argumentation. Filosofiämnet försöker att göra för tänkandet: att systematiskt kartlägga och undersöka det.

"Jag tyckte att det var mest intressant att i allmänhet bli influerad med en masa olika sätt att se på någonting. Även om jag inte har hållit med om allt som de olika filosoferna vi läst om säger, tycker jag ändå inte att någon av dess rådande teorier är felaktiga. Genom denna kurs har jag fått en bredare sätt att se på saker och ting och jag tycker att jag har utvecklats i mig själv genom detta. Framför allt när det kommer till att ifrågasätta olika saker och att vara kritiskt till det som många anses vara sanning. Det kan vara nyttigt att ha med sig i framtiden."

Elevröst om Filosofi

 

Välkommen att läsa Filosofi / Diskussionsfrågor
 
Klicka för att komma till start
  1. Vad är filosofi?
  2. Vad är det bra för?
  3. Känner du till några filosofiska frågor?

 

Välkommen att läsa Filosofi / Nyckelord
 
Klicka för att komma till start

Ord som "öppnar" för förståelse av filosofi. Länkarna leder till öppna dokument.

 1. Filosofi?
 2. Verklighet?
 3. Kunskap?
 4. Vetenskap?
 5. Värde(filosofi)?
 6. Etik?
 7. Existens?
 8. Samhälle?
 9. Språk(filosofi)?
 10. Logik?

Filmklipp

 

Välkommen att läsa Filosofi / Styrdokument
 
Klicka för att komma till start

Filosofi 1

Filosofi 2

Välkommen att läsa Filosofi / Lärarhandledning
 
Klicka för att komma till start

Klicka här. Lösenordsskyddat

 

 

Välkommen att läsa filosofi / Innehållsförteckning
 
Klicka för att komma till start

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2017)