www.larare.at

17 globala mål för hållbar utveckling

Klicka på det mål du vill jobba med.

1. Ingen fattigdom / 2. Ingen hunger / 3. Hälsa och välbefinnande /

4. God utbildning för alla / 5. Jämställdhet / 6. Rent vatten och sanitet /

7. Hållbar energi för alla / 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt /

9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur / 10. Minskad ojämlikhet /

11. Hållbara städer och samhällen / 12. Hållbar konsumtion och produktion /

13. Bekämpa klimatförändringen / 14. Hav och marina resurser /

15. Ekosystem och biologisk mångfald / 16. Fredliga och inkluderande samhällen /

17. Genomförande och globalt partnerskap Ingen fattigdom Ingen hunger Hälsa och välbefinnande God utbildning för alla Jämställdhet Hållbar energi åt alla Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt Hållbar industri, innovationer och infrastruktur Minskad ojämlikhet Hållbara städer och samhällen Hållbar konsumtion och produktion Bekämpa klimatförändringen Hav och marina resurser Ekosystem och biologisk mångfald Fredliga och inkluderande samhällen Genomförande och globalt partnerskap Regeringens sammanställning av alla 17 globala mål Rent vatten och sanitet Rent vatten och sanitet Hållbar konsumtion och produktion Officiella webbplatsen för de globala målen

Officiella hemsidan för de globala målen