www.larare.at

Demokrati - diktatur

Innehållsförteckning -

Övergripande syfte

Se till begreppen demokrati och diktatur och förklara Tysklands resa från furstendöme, till demokrati och slutligen kan du fråga dig varför Hitler och nazismen blev så framgångsrik.

Ta hjälp av begreppen: tes, antites och syntes. Nyckelord: Versaillesfreden, krigsskadestånd, depression och inflation.

Mål

Du ska se till förändringsprocesser när det gäller demokrati. Se till både diktaturers orsaker och följder och varför vissa lyckas bli demokratier och andra inte. Utgå gärna utifrån några enskilda personers betydelse.

Det gäller att också se till demokratiprocesser utifrån olika perspektiv och bakomliggande syften.

Du ska också använda de historiska demokrati-strävandena och se se om det finns liknande fenomen i vår samtid.

Detta gör man genom att söka, granska, tolka och värdera källmaterial och därefter göra ett urval som passar temat: demokrati - diktatur.

 

Demokrati - diktatur / Stöd i arbetet
 

  1. Från bondesamhälle till industrisamhälle leder till urbanisering (inflyttning till städerna).

  2. Adeln hade störst inflytande i det franska samhället samhället. Den franska revolutionen bryter ut i slutet av 1700 och konflikten står emellan adeln och folket. Adeln slås inledningsvis ner, men Napoleon återupptar en diktatorisk maktställning.

  3. Slavar (= livegna) bidrar till ekonomisk tillväxt.

  4. Naturvetenskapliga framsteg leder till att vissa Europeiska länder blir väldigt mäktiga.

  5. Upplysningen = Förnuft, tolerans och nytta.

  6. I städerna blir de sociala förhållanden svårare för de fattiga.

  7. Ideologi = en sammanställning av idéer som utgör grund för ett system.

  8. Nationalism = fosterlandskärlek.

  9. Första världskriget föregås av nationalistiska vindar, ekonomisk och maktpolitisk tävlan, många alliansbildningar och alliansförbristningar.

  10. Versaillesfreden drabbar Tyskland hårt i och med krigsskadestånd och förlusten av viktiga inkomstkällor.

  11. Den ryska revolutionen är ett resultat av att adeln levde allt för vidlyftigt (lyxigt), medan folket hade det alldeles för dåligt och att statens finanser (affärer) sköttes dåligt. Adeln slås ner och bondesamhället utvecklas i snabb takt till industristaten: Sovjet som blir en stormakt, men på bekostnad av stora mänskliga lidanden.

  12. Motsättningar mellan: kommunism och kapitalism och demokrati och diktatur. Kommunismen bygger på en socialistisk idé, men i Sovjet verkställs kommunismen, men starkt styrd av en stalinistisk diktatur. Kapitalismens högfäste blir den unga nationen: USA.

  13. Se till hur olika skolböcker skildrar samma sak olika (både vad gäller innehåll och omfång)

  14. Fundera över tillförlitligheten hos webbplatser som Wikipedia och hur ser faktapresentationen ut där - jämfört med den i skolböcker.

  15. Hur vet man att det som står i skolböcker är "sant"?

Demokrati - diktatur / Lärarhandledning
 

Klicka här.

 

 

Demokrati - diktatur / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2023)