www.larare.at

Historia: Fem förmågor

 

Jag har numrerat förmågorna (1 - 5) som ska uppnås i alla historiakurserna på gymnasienivå så att det blir lättare att diskutera förmågor med skolledare, lärare, mentorer och elever. På så vis kan jag tydligare hänvisa till specifika delar i skolverkets styrning.

Du når de 5 förmågorna genom att klicka upp "rullgardinen" i menyn ovan.

Via menyn når du stöd- och kringmaterial som t.ex. ordlistor, koppling till delar i svenskkursernas centrala innehåll och kunskapskrav samt QR-kod till denna sajt.

Lyssna på alla förmågor genom att klicka på högtalarsymbolen.

Du kan snabbnavigera mellan förmågorna genom att klicka på pilarna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.larare.at

Historia: Fem förmågor

 

01. Kunskaper om tidsperioder, förändringsprocesser, händelser och personer utifrån olika tolkningar och perspektiv.

02. Förmåga att använda en historisk referensram för att förstå nutiden och för att ge perspektiv på framtiden.

03. Förmåga att använda olika historiska teorier och begrepp för att formulera, utreda, förklara och dra slutsatser om historiska frågeställningar utifrån olika perspektiv.

04. Förmåga att söka, granska, tolka och värdera källor utifrån källkritiska metoder och presentera resultatet med varierande uttrycksformer.

05. Förmåga att undersöka, förklara och värdera användningen av historia i olika sammanhang och under olika tidsperioder.