www.larare.at

Ideologier

Innehållsförteckning -

Övergripande syfte

Ställ konservatismen mot liberalismen och jämför dessa två ideologier med socialismen. Se också till nationalismens betydelse för de olika ideologierna. I ditt arbete ska du också se till de orsaker som gav upphov till de olika ideologierna. Se till dagens politiska partier i Sverige och se vilken koppling de har till ideologierna från 1800-talet.

Mål

Du ska se till förändringsprocesser i den historiska imperialismen. Se till imperialismens orsaker och följder utifrån några enskilda personers betydelse.

Det gäller att också se till imperialismen utifrån olika perspektiv och bakomliggande syften.

Du ska också använda den historiska imperialismen och se om det finns liknande fenomen i vår samtid.

Detta gör man genom att söka, granska, tolka och värdera källmaterial och därefter göra ett urval som passar temat: imperialismen.

 

Ideologier / Stöd i arbetet
 

  1. Från bondesamhälle till industrisamhälle leder till urbanisering (inflyttning till städerna).

  2. Adeln hade störst inflytande i det franska samhället samhället. Den franska revolutionen bryter ut i slutet av 1700 och konflikten står emellan adeln och folket. Adeln slås inledningsvis ner, men Napoleon återupptar en diktatorisk maktställning.

  3. Slavar (= livegna) bidrar till ekonomisk tillväxt.

  4. Upplysningen = Förnuft, tolerans och nytta.

  5. Textilindustri (spinning Jenny), utbrytning av kol och järnmalm, ståltillverkning, ångmaskinen, lokomotivet och järnvägsnätet leder till stora ekonomiska framgångar.

  6. I städerna blir de sociala förhållanden svårare för de fattiga.

  7. Ideologi = en sammanställning av idéer som utgör grund för ett system.

  8. Nationalism = fosterlandskärlek.

  9. Liberalismen bygger på frihet både för individen och marknaden och statens inflytande ska vara så litet som möjligt.

  10. Konservatismen bygger på bevarande där staten ska skyddas mot förändringar och yttre hot.

  11. Se till hur olika skolböcker skildrar samma sak olika (både vad gäller innehåll och omfång)

  12. Fundera över tillförlitligheten hos webbplatser som Wikipedia och hur ser faktapresentationen ut där - jämfört med den i skolböcker.

  13. Hur vet man att det som står i skolböcker är "sant"?

 

Ideologier / Lärarhandledning
 

Klicka här.

 

 

Ideologier / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2023)