www.larare.at

Kunskapsfrågor i historia

-

1. Vad är historia?
2. Vad betyder historiesyn?
3. Vad är källmaterial; vilka olika sorters källmaterial finns det?
4. Vad är en epok? Nämn tre epoker och ungefärliga årtal.
5. Vem var Charles Darwin och hur löd hans teori över människoutvecklingen?
6. Vad döptes den äldsta människa som någonsin hittats? Hon hittades 1974 i Etiopien och hon levde för ca 3.2 miljoner år sedan.
7. Människoarten är uppdelad i sju olika typer av människor. Nämn tre av dessa utvecklingsstadier. Använd antingen det latinska eller det svenska ordet.
8. Hur länge har dagens människa funnits?
9. Vilken människoart har hittills varit mest framgångsrik (levt längst)?
10. Hur livnärde sig den tidiga människan? Innan det blev vanligt med bondesamhälle.
11. Vilka uppfinningar möjliggjorde bondesamhället? (VG-fråga)
12. Vad innebar bondesamhället för människorna? Vilka konsekvenser fick det? Vad för slags problem uppstod? (MVG-fråga)
13. Vad innebär en högkultur?
14. Vilka två högkulturer anses som de två första? Var fanns de?
15. Vad kallas deras respektive skrift?
16. Hur styrdes staten i dessa samhällen?
17. Vilken roll hade kungen?
18. Vilken roll hade religionen?
19. Antiken kan delas upp i två perioder; vad heter de?
20. Jämför flodkulturerna med antiken.
21. Nämn minst tre gudar och vilka styrkor de har.
22. Nämn minst en grekisk filosof.
23. Vem har skrivit Iliaden och Odyssén?
24. Vilket styrelseskick fanns i antikens Grekland?
25. Jämför den grekiska antiken med den romerska.
26. Vad hette styrelseskicket i Rom?
27. Nämn en romersk härskare.
28. Varför gick Rom under? Nämn minst tre skäl.
29. Varför heter det medeltiden?
30. Medeltiden kan delas upp i tre perioder. Vad hette de? Och under vilken tid var de?
31. Vad betyder feodalism? Vilka fyra stånd delades samhället upp i?
32. Kungens och Kyrkans roll i det medeltida samhället?
33. Vad hade korstågen för funktion?
34. Vilka var vikingarna?
35. Hur slutade medeltiden?
36. De flesta epoker börjar på ett liknande sätt. Hur?
37. Upptäcktstiden (renässansen) inleds med upptäckten av nya länder. Vilka?
38. Vem var Christoffer Columbus? Och vad gjorde han?
39. De nya länderna gjordes till kolonier? Vilka två länder ”ägde” de flesta av dessa kolonier?
40. Nya upptäckter gjordes också med hjälp av rymdkikare. Nämn minst en ny upptäckt.
41. Nya upptäckter gjordes också när det gäller människokroppen. Nämn en ny upptäckt.
42. Vem var Luther? Och vad innebar hans reformation?
43. Vem var Gutenberg och vilken påverkan hade hans uppfinning?
44. Vem var kung sol?
45. Vad betyder ”Boston Tea Party”? Koppla till Amerikanska revolutionen.
46. Vilka hamnade i konflikt under den Franska revolutionen och vilka blev ett huvud kortare? Nämn en drottning från den tiden.
47. Vem var Rousseau?
48. Vem var Voltaire?
49. Under vilken tidsperiod (epok) levde Oliver Twist?
50. Nämn tre politiska ideologier. Och vad betyder de (kortfattat)?

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2016)