www.larare.at

Människan

Människan är en komplex varelse och kan beskrivas ur olika perspektiv. Hon tillhör arten Homo sapiens och är en biologisk varelse. Vi har en fysisk kropp med olika organ- och systemsystem som gör det möjligt för oss att fungera och överleva. Det inkluderar vårt nervsystem, hjärna, skelett, muskler och olika organ. Vårt biologiska arv och genetik påverkar våra fysiska egenskaper och vår hälsa.

Se bildspel: mänskilga rättigheter.

Människan utmärks av sina avancerade kognitiva förmågor. Vi har förmågan att tänka, resonera, lära oss och lösa problem. Vår förmåga att använda språk, minnas, uppmärksamma och ta beslut är också centrala i vår kognitiva funktion. Människans kognition är kopplad till vår hjärnas komplexa struktur och funktion.

Människan är en kulturell varelse och skapar och lever i olika sociala och kulturella sammanhang. Våra beteenden, normer, värderingar, traditioner och sätt att organisera oss är en del av vår kulturella identitet. Kultur påverkar vårt sätt att kommunicera, vår syn på världen och våra sociala relationer.

Människan har också en emotionell dimension. Vi upplever och uttrycker olika känslor och känslomässiga tillstånd, såsom glädje, sorg, rädsla, ilska och kärlek. Våra känslor påverkar vårt beteende och vårt välbefinnande. Människans förmåga att känna empati och förstå andras känslor är också viktig för våra sociala relationer.

Människan är en social varelse och har en inneboende längtan efter att vara en del av gemenskap och ha sociala relationer. Vi etablerar band med andra människor, bygger familjer, skapar vänskapsrelationer och deltar i olika sociala nätverk. Social interaktion och samarbete är centrala för människans välbefinnande och utveckling.

Människan är unik i sin strävan efter mening och syfte i livet. Vi ställer oss frågor om vår existens, vår plats i världen och vårt syfte med att vara här. Människans sökande efter mening kan vara kopplat till filosofiska, religiösa eller personliga övertygelser och kan vara en drivkraft för personlig utveckling och växande.

Detta arbetsområde som vi skulle kunna kalla för Kultur & identitet berör följande frågor:

 1. Vad är en människa?
 2. Vad är kultur?
 3. Vad är identitet?

 

Människan / Människa
Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

Läs: Lära sig bli en människa! av Eva Hamboldt och diskutera innehållet utifrån följande nyckelord:

 1. människans styrsystem: Känslorna (90 sekunder)
 2. sociala sammanhanget
 3. självreglera
 4. “biofeedback”
 5. medvetenheten
 6. “hotresponsen”
 7. amygdala
 8. nyfikenhet
 9. projicera
 10. limbiska systemet
 11. “självbedrägeri”
 12. utrymme för reflektion mellan känsla och handling
 13. tankeprocess
 14. sinnesintryck
 15. reagerar utifrån tidigare erfarenheter
 16. förutfattade meningar och fördomar
 17. kognitiv kapacitet
 18. mobilisera nyfikenhet
 19. tankar och perspektiv
 20. visdom

 

Människan / Kultur
Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

Filmklipp

1. Vad är kultur? Skriv det du vet om kultur. Fokusera på vad det innebär att tillhöra en kultur? Och vad det innebär att vara en kulturell varelse? Skriv i valfritt dokument.

2. Se filmklipp 1 och gör tankerutin individuellt. När du är klar delar du med en klasskamrat.

3. Se filmklipp 2 och gör tankerutin individuellt. När du är klar delar du med en klasskamrat.

4. Revidera första texten du skrev om kultur (punkt 1). Alltså: skriv om genom att lägga till ny information genom att använda nya kunskaper som du fått efter att du sett filmerna och fått ta del av en klasskamrats tankerutin.

Förslag på tankerutin.

Text

Dela upp klassen i tre grupper där varje grupp också delas upp i tre mindre grupper. De små grupperna läser en text (se nedan) och skriver varsin sammanfattning av den. Därefter jämförs sammanfattningarna i den (stora) gruppen och en gemensam sammanfattning presenteras för alla klasskamrater.

Text 1: Mellan olika kulturer av Naemi Miyazu

Text 2: Detta är svensk kultur Kent Aurén

Text 3: De kan vara roliga, jobbiga, pinsamma och lärorika... av Sara Hasbar

Avslutningsvis

Tar du fram din text: Vad är kultur? och reviderar den. Tredje gången gillt!

 

Människan / Identitet
Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

Läs Självbild och identitet av BUP och jobba med instuderingsfrågor:

 1. Hur skapar man sin identitet enligt texten?
 2. Hur formas självbilden enligt artikeln?
 3. Varför är identitetsskapande så viktigt när man är tonåring? Använd det som står i texten och lägg också in egna reflektioner eftersom du är tonåring och vet bäst själv.
 4. Vad är en identitetskris enligt texten?
 5. Vad ska man göra, enligt texten, och vem ska man prata med om man har problem med självbild och identitet?
 6. Kan man själv göra för att motverka problem med självbild och identitet? Använd det som står i texten och lägg också in egna reflektioner eftersom du kanske har egna erfarenheter.

Läs Identitet och identitetsskapande och fundera över relation identitet och identitetsskapande i relation till religion.

Titta på filmklippen utför en tankerutin

Avslutningsvis

 1. Vad är identitet?
 2. Hur skapas identitet?
 3. Vad innebär det att ha en identitet?

 

Människan / Förslag på examination
Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

Grupp

1. Välj 3-4 klasskamrater du vill samarbeta med i denna examination.

2. Jobba med följande ordpar:

 • Mänsklig - Social varelse
 • Medvetenheten - Självbedrägeri
 • Förutfattade meningar - Nyfikenhet
 • fördomar - Kultur
 • Normer - Feminism
 • Identitet - Självbild

3. Förklara och redogör för orden och ställ dem både emot varandra och hur de hänger samman.

4. Hänvisa till information som du tillägnat dig ovan.

5. Presentera ordparet med hjälp av ett presentationstekniskt hjälpmedel. Förslagsvis bildspel.

Individuellt

Skildra en människa, hens kultur och identitet. Jämför sedan denne med dig själv.

Välj fem nyckelord nedan och utgå utifrån dem i din examination:

 1. Mänsklig
 2. Social varelse
 3. Medvetenheten
 4. Nyfikenhet
 5. Självbedrägeri
 6. Förutfattade meningar och fördomar
 7. Kultur
 8. Normer
 9. Identitet & Självbild

 

Människan / Innehållsförteckning
 
Klicka för att komma till start

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2017)