www.larare.at

HTML-kodning

Innehållsförteckning -

På denna sajt tänkte jag gå igenom grundläggande HTML-kodning. På denna sida går jag igenom grundläggande om HTML och vill du lära dig mer rekommenderar jag https://digital.com/ .

 

HTML-kodning / Å, Ä och Ö
 

Bokstäverna å, ä och ö kan ibland ställa till med problem eftersom dess inte finns i "webbspråket" och därför måste man ibland skriva dessa bokstäver på följande vis:

å = å

Å = Å

ä = ä

Ä = Ä

ö = ö

Ö = Ö

 

HTML-kodning / Grundtaggarna
 

I en html-fil finns det 8 grundtaggar. Dessa ligger i den ordning de är presenterade på nedan. Allt inom hakparanteserna < och > är koder, så kallade taggar. Övrigt är text, och kommer att synas på skärmen.

Tagg Funktion Sluttagg

<HTML>

 

Inleder html-dokumentet. </HTML>

<HEAD>

 

Huvud. Här lägger du in titeln på sidan och en del andra taggar.

Vill du skriva en rubrik i stor fet stil skriver du: <h1>Rubrik</h1>

</HEAD>

<TITLE>

 

Titel. Denna raden syns i en sökmaskin. </TITLE>
<BODY>

Anger att nu börjar själva sidan. Själva webbsidans "kropp".

I BODY-taggen kan du ange inställningar som kommer att vara med i hela dokumentet; t.ex. textfärg, bakgrundsfärg osv.

</BODY>
<A HREF> Länkning </A>
<A NAME> Ankare </A>
<CENTER> Centrera text eller bild </CENTER>
<RIGHT> Högerställ text eller bild </RIGHT>
<LEFT> Vänsterställ text eller bild </LEFT>
<HR> Lägga in en rad </HR>
<BR> Radbrytning Behövs inget
<P> Blankrad </P>

 

HTML-kodning / Body
 

Om du t.ex. vill ange textfärg, lägger du in

<BODY TEXT="#000000">

Detta ger svart färg.

Om du t.ex. vill ange bakgrundsfärg, lägger du in

<BODY BGCOLOR="#000000">

Detta ger svart bakgrund.

Se alla färgers koder .

Om du t.ex. vill lägga in en bakgrundsbild (bildfilen heter blomma.gif) använder du taggen:

<BODY BACKGROUND="blomma.gif">

och då ska bilden ligga i samma mapp; annars måste du lägga in rätt sökväg; t.ex. om bilden ligger i en mapp som heter "bilder":

<BODY BACKGROUND="bilder/blomma.gif">

Länkar kan man ange färg på.

Taggen för obesökt länk är

<BODY LINK="#0000FF">

Taggen för för besökt länk är

<BODY VLINK="#FF0000">

Taggen för färgen på en länk som du markerar och trycker ner, innan du släppt den är

<BODY ALINK="#00FF00">

Taggen för att lägga in bilder är

<img src="logga.gif" width="105" height="115" border="0" ALT="Logotype">

img betyder image (bild). Detta talar om att vi lägger in en bild på vår sida.

src betyder source (källa) och skriver "hänvisning" till bilden; antingen på din webbplats eller via en länk till en bild på någon annans webbplats.

Denna HTML kod behöver inte avslutas.

Det är bäst att också ange bildens storlek i pixlar. Detta sker genom width (horisontell storlek) och height (vertikal storlek).

Du väljer om det ska finnas en ram runt bilden med hjälp av border.

Och ska bilden ha en ALT-text; allts en text som visas när man drar över med muspekaren.

Avslutningsvis kan man lägga in allt i en och samma body-tagg:

<body bgcolor="#d3d3d3" background="blomma.gif" text="#000000" alink="#0000FF" vlink="#ff0000">

 

HTML-kodning / Länkar
 

Länkar till andra sidor ser tex ut så här:

<A HREF="http://www.larare.at">

Klicka här för att komma till Jonis webbplats

</A>


</A> anger att nu är länken slut.

Om du vill lägga in en epostlänk så ser dom ut på följande sätt:

<A HREF="mailto: joni.stam@edu.borlange.se">

Joni Stam

</A>

 

HTML-kodning / Ankare
 

Vill du göra länkar inom en webbsida, alltså hänvisningar till en speciell plats måste du använda ankare. Först lägger du ut ett ankare på den speciella rad du vill ha den, sen anger du ankaret i länken.

Koden för ett ankare ser ut så här:

<A NAME="ANKARE">

Ankaret kan heta vad som helst; t.ex. "avsnitt_1". En länk till ett ankare ser ut så här:

<A HREF="larare.at.html#avsnitt_1">

Klicka här för att komma till avsnitt i 1 på larare.at

< /A>

 

HTML-kodning / Lär dig att "sno" kod
 

Det är inte olagligt eller oetiskt. Man kan inte patentera en idé (men stjäl inte copyright-material). Högerklicka på webbsidan och välj: "Visa sidkälla" i Chrome, "Visa källkod" i Firefox Mozilla och "Visa källa" i Explorer.

Läs mer om: Copyright-material ,

Här kan du hämta script (färdiga koder) till olika funktioner

 

 

HTML-kodning / Styrdokument
 

 

HTML-kodning / Lärarhandledning
 

Klicka här.

 

 

HTML-kodning / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2015)