Dataterminologi

-

Aktivitetsfält

 

ikonfältet längst ner

app program till smarttelefon eller datorplatta
autentisering kontroll av uppgiven identitet, t.ex. vid inloggning, vid kommunikation mellan två system eller vid utväxling av meddelande mellan användare
bildpunkt, pixel [inom datorgrafik:] bildelement som utgör minsta beståndsdel i ett raster
blogg webbsida där olika ämnen avhandlas genom att en eller flera skribenter löpande gör inlägg som andra i regel kan kommentera
brandvägg maskinvara eller program som övervakar och begränsar trafik mellan två datornät i syfte att förhindra intrång
cache tillfällig lagringsplats där datorn lägger viss information för att ha den snabbt tillgänglig
data representation av fakta, idéer eller liknande i en form lämpad för överföring, tolkning eller bearbetning av människor eller av automatiska hjälpmedel
dator
programstyrd anordning för bearbetning och hantering av data
domänadress adress till en dator eller till en organisation e.d. dator på internet editor (t.ex. Anteckningar, Notes) textbehandlingsprogram som arbetar med ren text utan dolda formatmarkeringar, och ursprungligen avsett att skriva programkod eller bearbeta redan skriven text med

e-postadress, e-adress, mejladress

 

I e-postadresser förekommer tecknet @ (snabel-a).
extrafönster, poppuppfönster fönster med begränsat antal funktioner som öppnas ovanpå eller under ett redan öppnat fönster och som vanligen ligger kvar tills det stängs manuellt
filnamnsändelse, filnamnssuffix, filnamnstillägg ändelse på ett begränsat antal tecken som läggs till det egentliga filnamnet för att möjliggöra operativsystemets associering av filen till visst tillämpningsprogram
formatering (inom datalagring:) iordningställande eller nollställning av ett datamedium så att all gammal information raderas och så att det fullt ut kan användas för lagring av nya data
funktionalitet förmåga hos en produkt att kunna utföra de funktioner som den är konstruerad för
gränssnitt kontaktyta mellan olika funktioner eller delar i ett system
hemsida Ordet hemsida bäddar för begreppsförvirring och bör därför helst inte användas alls. I stället bör man använda andra, mer precisa termer: webbplatswebbsidaingångssida ochstartsida (se respektive artikel).

ikon, symbol

 

representation av ett objekt (program, fil, mapp) i form av en liten bild på datorns skärmbild

information

innebörd hos data
informationsteknik, IT ett ganska vagt begrepp, oftast avses utnyttjandet av datorer och internet för informationshantering
internet globalt datornät med IP som gemensamt kommunikationsprotokoll
intranät internt datornät (t.ex. inom en organisation) som utnyttjar samma teknik som internet, men som inte är åtkomligt från internet
kaka (cookie) liten datamängd med information om tidigare besök som en webbserver skickar till en webbläsare och senare kan hämta därifrån
Klient datorn
länk [i webbsammanhang:] koppling från en viss plats (en symbol, en bild eller ett markerat ord) på en webbsida till en annan plats på samma eller på en annan webbsida
mellanserver, proxyserver server som utgör gränsen mellan två datornät, t.ex. mellan ett internt och ett externt datornät, och som vidarebefordrar trafiken dem emellan
Moln datafil som ligger på extern nätverkshårddisk
molnbaserade datortjänster (Använd molnbaserade datortjänster för eng. cloud computing.) Cloud computing är ett modeuttryck för en utveckling inom IT där funktioner som lagring, processorkraft och program flyttas ut från ett företags interna datornät och ”in i molnet”, dvs. de finns någonstans bland en uppsättning geografiskt utspridda servrar i internet som molntjänstleverantören disponerar och samordnar. Detta sätt att ”köpa IT” gör det möjligt att bara betala för de resurser man behöver för ögonblicket. Exempel: Google Apps, Salesforce och Projectplace. Då sammanhanget är givet kan det kortare molntjänster användas.
multimedie- Ordet medium böjs: ett medium, mediet, flera medier, medierna, och som förled formen medie- (jämför akvarium, akvariet, akvarier, akvariefisk.) Det ska alltså heta t.ex. multimedieteknik, inte multimediateknik.

nummertecken, fyrkant tecknet # (hashtag)

 

Detta tecken kallas nummertecken på svenska. På telefoner brukar tecknet i regel kallas fyrkant. De engelska motsvarigheterna är number sign respektive hash
nätfiske förfarande att lura till sig information via t.ex. e-brev som har falsk avsändare och som innehåller en länk till en bluffwebbplats
nätnav, hubb utrustning i datornät som samlar en mängd nätanslutningar
operativsystem uppsättning samverkande program som styr hur datorn fungerar och gör så att tillämpningsprogram kan kommunicera med den

podd-

Använd podd- för eng. pod som förled i ord som poddradio, poddtjänst, poddsändning, poddartiklar.

Termen poddradio (’tjänst som möjliggör nedladdning av lagrade radioprogram och musikfiler via internet för uppspelning i dator eller mediespelare vid valfri tidpunkt’) är redan etablerad hos bl.a. Sveriges Radio. Den engelska termen podcasting avspeglar att det första dataprogrammet för poddradio skrevs för Apples mediespelare Ipod. Det senare ledet -casting är hämtat från broadcasting, sv. rundradio.
prompt, kommandoprompt textsträng på dataskärm som visar att operativsystem eller program väntar på kommando eller annan information från användaren

Sharepoint

 

delningstjänst i molnet
skript text som innehåller instruktioner eller kommandon till program

socialt medium

mötesplats på internet där innehållet skapas av användarna och vars syfte är att skapa, upprätthålla och utveckla kontakter och relationer genom informationsutbyte
stack ordnad följd av dataelement där det senast inkomna elementet bearbetas först
sökväg specifikation av vägen genom ett hierarkiskt filsystem till viss fil eller katalog
sömlös (om två eller flera element:) som fogats till varandra så att de uppfattas som en enhet
tagg tecken eller teckenkombination som används för märkning eller klassificering av data
webbläsare datorprogram för hämtning och visning av information via webben
virtuell som skenbart existerar eller skenbart är på ett visst sätt

Källa

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2015)