www.larare.at

Journalistik, reklam & inf. 1

Centralt innehåll för MEEJOU01, 100p

01. Grundläggande kommunikationsvetenskapliga metoder och teorier, till exempel envägskommunikation, tvåvägskommunikation eller intermedialitet, med fokus på kommunikationsprocessens olika steg.

02. Analys av olika budskapsinnehåll, avseende språk och gestaltning, som är riktade mot en tänkt målgrupp.

03. Kommunikation inom journalistik, information och reklam via olika medier i nationellt och internationellt perspektiv.

04. Informationssökning via olika kanaler, källor och digitala medietillämpningar samt grundläggande metoder för kritisk granskning av deras relevans och trovärdighet.

05. Lagstiftning, etiska regler och internationella överenskommelser som berör kommunikationsområdet, till exempel marknadsföringslagen, pressetiska regler och erkända internationella regler för reklam.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centralt innehåll: Journalistik, reklam och inf. 1 / 1
Klicka här för att lyssna på Centralt innehåll 1

Grundläggande kommunikationsvetenskapliga metoder och teorier, till exempel envägskommunikation, tvåvägskommunikation eller intermedialitet, med fokus på kommunikationsprocessens olika steg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Centralt innehåll: Journalistik, reklam och inf. 1 / 2
Klicka här för att lyssna på Centralt innehåll 1

Analys av olika budskapsinnehåll, avseende språk och gestaltning, som är riktade mot en tänkt målgrupp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centralt innehåll: Journalistik, reklam och inf. 1 / 3
Klicka här för att lyssna på Centralt innehåll 1

Kommunikation inom journalistik, information och reklam via olika medier i nationellt och internationellt perspektiv.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centralt innehåll: Journalistik, reklam och inf. 1 / 4
Klicka här för att lyssna på Centralt innehåll 1

Informationssökning via olika kanaler, källor och digitala medietillämpningar samt grundläggande metoder för kritisk granskning av deras relevans och trovärdighet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centralt innehåll: Journalistik, reklam och inf. 1 / 5
Klicka här för att lyssna på Centralt innehåll 1

Lagstiftning, etiska regler och internationella överenskommelser som berör kommunikationsområdet, till exempel marknadsföringslagen, pressetiska regler och erkända internationella regler för reklam.