www.larare.at

Journalistik, reklam & inf. 2

Centralt innehåll för MEEJOU02, 100p

01. Analys av olika mediers räckvidd och genomslagskraft på olika målgrupper.

02. Analys av olika budskapsinnehåll, avseende språk och gestaltning, som är riktade mot en tänkt målgrupp genom användande av socialpsykologiska begrepp, till exempel perception, varseblivning och kognitiv dissonans.

03. Metoder för utformning och presentation av reklamtexter, informationstexter och journalistiska texter och arbeten.

04. Utformning av reklamtexter, informationstexter och journalistiska texter grundade på fakta och saklighet, riktade till olika målgrupper, för såväl intern som extern kommunikation.

05. Olika former av marknadsundersökningar och publika undersökningar, till exempel segmentering, tracking, konsumentpaneler och tittar- och läsvärdesundersökningar, i relation till olika typer av medier.

06. Informationssökning via olika kanaler, källor och digitala medietillämpningar samt metoder för kritisk granskning av deras relevans och trovärdighet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centralt innehåll: Journalistik, reklam och inf. 2 / 1
Klicka här för att lyssna på Centralt innehåll 1

Analys av olika mediers räckvidd och genomslagskraft på olika målgrupper.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Centralt innehåll: Journalistik, reklam och inf. 2 / 2
Klicka här för att lyssna på Centralt innehåll 1

Analys av olika budskapsinnehåll, avseende språk och gestaltning, som är riktade mot en tänkt målgrupp genom användande av socialpsykologiska begrepp, till exempel perception, varseblivning och kognitiv dissonans.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centralt innehåll: Journalistik, reklam och inf. 2 / 3
Klicka här för att lyssna på Centralt innehåll 1

Metoder för utformning och presentation av reklamtexter, informationstexter och journalistiska texter och arbeten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centralt innehåll: Journalistik, reklam och inf. 2 / 4
Klicka här för att lyssna på Centralt innehåll 1

Utformning av reklamtexter, informationstexter och journalistiska texter grundade på fakta och saklighet, riktade till olika målgrupper, för såväl intern som extern kommunikation.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centralt innehåll: Journalistik, reklam och inf. 2 / 5
Klicka här för att lyssna på Centralt innehåll 1

Olika former av marknadsundersökningar och publika undersökningar, till exempel segmentering, tracking, konsumentpaneler och tittar- och läsvärdesundersökningar, i relation till olika typer av medier.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centralt innehåll: Journalistik, reklam och inf. 2 / 6
Klicka här för att lyssna på Centralt innehåll 1

Informationssökning via olika kanaler, källor och digitala medietillämpningar samt metoder för kritisk granskning av deras relevans och trovärdighet.