www.larare.at

Textkommunikation

Centralt innehål i MEETET0 (100p)

QR

1. Produktion och analys av journalistiska texter grundade på fakta och saklighet utifrån journalistikens principer.

2. Produktion och analys av informationstexter och reklamtexter utifrån informationens och reklamens behov.

3. Grundläggande journalistiska och reklaminriktade arbetssätt, till exempel intervjuer och research.

4. Språk och uttryck i textproduktioner riktade mot olika målgrupper, till exempel hur semiotik, retorik och dramaturgi används när budskap formuleras.

5. Skillnader i arbetssätt och innehåll inom extern och intern information.

6. Informationssökning via olika kanaler, källor och digitala medietillämpningar samt grundläggande metoder för kritisk granskning av deras relevans och trovärdighet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centralt innehåll: Textkommunikation / 1
Klicka här för att lyssna på Centralt innehåll 1

Produktion och analys av journalistiska texter grundade på fakta och saklighet utifrån journalistikens principer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centralt innehåll:Textkommunikation / 2
Klicka här för att lyssna på Centralt innehåll 2

Produktion och analys av informationstexter och reklamtexter utifrån informationens och reklamens behov.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centralt innehåll: Textkommunikation / 3
Klicka här för att lyssna på Centralt innehåll 3

Grundläggande journalistiska och reklaminriktade arbetssätt, till exempel intervjuer och research.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centralt innehåll: Textkommunikation / 4
Klicka här för att lyssna på Centralt innehåll 4

Språk och uttryck i textproduktioner riktade mot olika målgrupper, till exempel hur semiotik, retorik och dramaturgi används när budskap formuleras.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centralt innehåll: Textkommunikation / 5
Klicka här för att lyssna på Centralt innehåll 4

Skillnader i arbetssätt och innehåll inom extern och intern information.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centralt innehåll: Textkommunikation / 6
Klicka här för att lyssna på Centralt innehåll 4

Informationssökning via olika kanaler, källor och digitala medietillämpningar samt grundläggande metoder för kritisk granskning av deras relevans och trovärdighet.