Jonis Språk & Webb

* Översättning: eng. - sve. och fin. - sve.
* Korrektur, copy och textproduktion.
* Webb och informationsflöden.
* Utbildning: språk, lärande och IKT.
* Konsult-, projekt- eller kortare uppdrag.

sedan 2018

Jonis Språk & webb logga

Joni Stam
Översättning
Korrektur & text
Pris
Utbildning & IKT
Uppdrag
Joni Stam

Joni Stam: Telefon: +46 (0) 73 664 94 65, Mejl: jonistam@hotmail.com

Org.nr. 19701207 0350 och Momsreg.nr. SE19701207035001

Innehar F-skattesedel