www.larare.at

Konst

Innehållsförteckning -

Att studera konst innebär att man strävar efter att beskriva konst ur ett historiskt, filosofiskt och socialt perspektiv.

1) Det historiska perpektivet

2) Det filosofiska perpektivet

3) Det sociala perpektivet

Varje perspektiv kräver analytisk förmåga och just denna förmåga präglar allt i denna kurs.

Moment:

  1. Konstbegreppet
  2. Konsthistoria
  3. Konstanalys

 

Konst / Fakta
 

Konstnärer

 

Konst / Moment
 
    1. Konstbegreppet
    2. Konsthistoria
    3. Konstanalys

Konst / Lärarhandledning
 

Klicka här.

 

 

Konst / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2016)