www.larare.at

Mål: Konstarterna...

-

Efter kursen kommer du att...

1. ... vara bekant med olika definitioner av begreppet: kultur.

2. ... känna till och kunna använda vanliga epok- och genrebegrepp (konstformer).

3. ... känna till kultur- och idéhistorien från antiken till i dag och hur de påverkat konstarters utveckling.

4. ... känna till centrala tankegångar inom estetiken.

5. ... kunna se konstarters samspel i relation till både samhälle och teknisk utveckling.

6. ... känna till vad som kännetecknar kreativa miljöer och vad som utgör skapandets villkor.

7. ...kunna göra en egen metodisk analys i relation till konstnärligt uttryck, epok och genre.


Med hänvisning till ämnet Konst & kulturs övergripande förmågor.

 

 


 

 

 

 

 

Joni Stam (2022)