www.larare.at

Planering: Konstarterna...

-

Grov planering (50h)

  • Introduktion (ca 4h)
  • Uttryck & utveckling (ca 14h)
  • Upplevelse & analys (ca 14h)
  • Konst & samhälle (ca 10h)
  • Öppet innehåll (ca 8h)

Veckoplanering

V.34 - V.37: Introduktion

V.38 - V.50: Uttryck & utveckling

V.02 - V.13: Upplevelse & analys

V.14 - V.16: Konst & samhälle

V.17 - V.24: Öppet innehåll

Detaljerad veckoplanering

Termin 1 (HT)

V.35 Presentation av lärare, elever, kurs och Classroom, samt rutiner

V.36 Nyckelbegrepp i kursen: konst, konstart (art form) och samhälle

V.37 - V.38 Konstarter

V.39 - V.40 Kreativitet

V.41 Kursmål

V.41 - V.43 Repetition: vad är konst?

V.45 Repetition: Kultur? Fin- kontra populärkultur

V.47 - V.50 Konst kontra samhälle utifrån spelfilm

Termin 2 (VT)

V.02 - V.22 Upplevelse & analys

V.03 - V.08 Konst kontra samhälle utifrån spelfilm

V.10 - V.11 Censur och konst / förbjuden konst

V.12 - V.13 Handledning Upplevelse & analys

V.15 Politisk konst

V.16 - V.18 Offentlig konst

V.19 - V.20 Handledning Upplevelse & analys

 

 


 

 

 

 

 

Joni Stam (2022)