www.larare.at

Skrivutveckling

Innehållsförteckning -

 

Skrivutveckling / Lågstadiet
 

Först knäcker man läskoden. Tycker man att det är fantastiskt så lägger det en god grund för vidare inlärning. Det finns två stadier i denna kodknäckning: stadium 1 (lågstadiet) betecknar då du lär dig att läsa och stadium 2 syftar till den uppenbarelse (som inte drabbar alla) då du förstår att läsning är givande: stadium ”läsaren”. För mig skedde det när jag var 25 – ganska sent, men det är med andra ord aldrig försent att börja älska konsten att läsa.

 

 

Skrivutveckling / Läsaren
 

Du läser, läser och läser. Av det lästa blir du inspirerad och testar olika skrivstilar.

 


Skrivutveckling / Hantverkaren
 

Nästa steg blir skrivandet. Idag finns tangentbordet som underlättar för dem som har svårigheter att arbeta med pennan; detta är fantastiskt. Jag skulle till och med kunna gå så långt att hävda att svårighet att använda penna som skrivverktyg är ett handikapp. Inom denna period ska du lära dig använda verktyget (penna eller tangentbord) därför kallar jag perioden för ”hantverkaren”. Du lär dig hålla i pennan (eller manövrera tangentbordet), använda den (det); skriva snabbare och snabbare för tanken är alltid snabbare än handen och det krävs träning för att hänga med.


 

Skrivutveckling / Drivkraften
 

Denna nivå skulle kunna kallas för ”the force” om man är nördig. Stadiet är starkt kopplat till en osynlig kraft som kallas för motivation. Det gäller det att se läs- och skrivträningen som stimulerande (för tanken); antingen man gör det medvetet eller omedvetet möjliggör för vidare utveckling av läs- och skrivfärdigheterna. Man börjar se texten som något mer än bara text. Man skriver som om skriften vore en förlängning av tanken – vilket innebär resonerande och kritiskt analyserande både när det gäller form (hur en text är skriven)och innehåll (fakta).  Denna period kallar jag för ”drivkraften” eller ”The Force” om man är nördig och älskar Star Wars referenser.

 


Skrivutveckling / Vilden
 

Nu börjar en period som kan kallas för ”vilden” för texterna är långa, vildvuxna och grammatiskt och språkligt, grovt sagt, olämpliga och vad gäller den röda tråden finns den väldigt sällan. Denna period är det inget fel på – det är en utvecklingsfas som kommer att skörda framgång – bara man har tålamod och inte ger upp, vilket alltför många gör.

 


Skrivutveckling / Svampen
 

När man läst tillräckligt många texter börjar en läsvana att infinna sig – denna inläsningsperiod kan kallas för ”svampen”, vilket innebär att du ska läsa, bara läsa så att ögonen blöder. Samla på dig stoff både vad det gäller form och innehåll och vill du in på en yrkesbana där du kommer att ha pennan (tangentbordet)som arbetsredskap då ska du vältra dig i andras sätt att skriva. Kopiera, plagiera och härma och till slut när du slår ihop alla stilar som du fastnat för kan du utveckla din egna unika stil. Kom ihåg att din stil är underbar för det är du som fött fram den efter mycket möda och svår värk: det är ditt skötebarn som du kommer att ”uppfostra” och i bästa fall kommer det bli en förlängning av dig själv.


Skrivutveckling / Skönskrivaren
 

När svampperioden är över återgår du till ”vilden” och försöker tukta och tämja den. Då blir dina texter kortare, mer koncisa och har i allra flesta fall en klar röd tråd. Nu kommer vi till nästa fas i din skrivutveckling: period: ”skönskrivaren”. Perioden präglas av ett estetiskt förhållningssätt till text. Man läser texters form och analyserar den; man ser till vad som är bra och vad som är dåligt. Och viktigaste av allt: varför?

 


Skrivutveckling / Skribenten
 

Avslutningsvis försöker man prägla sina korta och koncisa texter så att de blir längre och mer personliga (till vis del är detta en återgång, men med mycket mer resurser i ryggsäcken blir resultatet annorlunda). Denna period är sluthållplatsen för denna resa, men resan är inte slut för det för du kan alltid bli bättre och slutar du inse detta kommer du att bli sämre. Perioden kan kallas för: ”skribenten”.


Lycka till.

 

 

 

 

Skrivutveckling / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2012)