www.larare.at

Examination: Mental träning

  1. Vad påverkar vår prestationsförmåga?
   • Positivt?
   • Negativt?
  2. Hur kan man hantera stress?
   • Fysiskt?
   • Psykiskt?
  3. Nämn någon mental träningsmetod och/eller avslappningsmetod. Och beskriv den eller dem kortfattat. Samt gör en planering och utför den eller dem på några klasskamrater. Avslutningsvis: en utvärdering.
   • Metod
   • Planering
   • Utförande
   • Utvärdering
  4. Nämn någon motivationshöjande åtgärd med hjälp av olika psykologiska teorier.
   • Åtgärd
   • Teori
  5. Gör en enkel dokumentation av ditt arbete inom kursen.
   • t.e.x. Träningsdagbok
  6. Samarbeta med andra och fundera över om ditt och andras ledarskap är pedagogiskt och hur det skulle kunna bli bättre.
   • Redogör för bra ledarskap
   • Redogör för dåligt ledarskap

Besvara dessa frågor med hjälp av centrala begrepp och teorier.

 

 

 

 

Joni Stam (2015)