www.larare.at

FAQ: Mental träning

Innehållsförteckning -

Elev: Joni! Får jag fråga en fråga?
Joni: NEJ! Men du får ställa en fråga.

FAQ eller Frequently Asked Question(s) är en samling frågor och svar: svar på ofta förekommande frågor. På svenska skulle man kunna säga: ”Frågor och svar". Målet med FAQ är att minska mängden enkla frågor och motverka att samma fråga ställs om och om igen.

Tanken med denna sajt är att ni som elever ska vara med i lärandet. Era frågor utgör både förutsättning och grund och genom att ni ställer frågor kan också andra ta del av både frågorna och de svar jag ger.

Ställ en egen fråga eller mejla läraren.

 

Sajtnamn / Frågor kopplat till kursens Styrdokument
 
Klicka för att komma till start

a) Vad betyder: "högre abstraktionsnivå"? (Inledning)

Svar: Abstrakta ord är svårare att uppfatta endast med tanken. Man kan dela in ord i olika abstraktionsnivåer, beroende på hur beskrivande ordet är. Ordet frukt har hög abstraktionsnivå i och med att vi inte kan bilda en tydlig bild av vad som anses. Ordet "grönt äpple" har däremot en låg abstraktionsnivå. Genom att använda centrala begrepp inom mental träning blir det mer abstrakt, samtidigt om man kan begreppet blir det mer tydligt och framför allt precist.


b) Vad betyder: "tillämpa utifrån praktisk nytta"?  (Inledning)

Svar: Hur något kan användas rent praktiskt: hur gör man? Och framför allt varför?


c) Vad betyder: "på ett pedagogiskt sätt"? (E7, C7, A7)

Svar: Pedagogik betyder läran om hur man lär ut och är man pedagogisk är man duktig på att lära ut.


d) Vad betyder: "Eleven motiverar utförligt sitt handlingssätt utifrån olika psykologiska teorier." (C5)

Svar: Motivation är en tydliggörande redogörelse med exempel och i detta fall ska man förklara med hjälp av psykologiska teorier. En teori är en idé. Läs mer: Psykologiska teorier inom Mental träning.


e) Vad betyder: "Eleven planerar och genomför i samråd med handledare mentala tränings­- och avslappningsmetoder för ökad motivation och målfokusering, med ett tillfredsställande resultat. (E4)

Svar: Eleven ska planera och utföra tränings- och avslappningsmetoder som ökar mottagarnas motivation och målfokusering. och gör det tillräckligt bra.


f) Vad betyder ordet Kontextuell?

Svar: Kopplat till just detta sammanhang eller just denna situation.


g) Vad betyder: "Teoretiska modeller för stresshantering."? (centralt innehåll 3)

Svar: en teori är en färdig idé som någon kommit på och med hjälp av denna idé har en modell skapats för att hantera en specifik situation.


Sajtnamn / Övriga frågor
 
Klicka för att komma till start

Fråga: Jag förstår inte hur jag ska nå D för jag förstår inte vad psykologiska teorier innebär och hur de används inom mental träning? Idag har jag F för att jag inte kan koppla psykologi och mental träning. Hur ska jag göra för att nå ett D.

Svar: Bra att du kontaktar mig för då kan vi reda ut några frågetecken och jag vill självfallet att du ska sträva efter det högre betyget, men jag måste vid betygsättning ta hänsyn till kunskapskrav; jag får i egentlig mening inte tycka något utan jag måste bara hänvisa och hitta belägg i kunskapskraven. Du har alltså fastnat vid kravet: "motiverar översiktligt sitt handlingssätt utifrån olika psykologiska teorier" vilket är det grundläggande kravet för ett E.

Jag kollade igenom din lärportfolio och hittade belägg som räcker för ett E: arbetet om motivation, SDT och delvis grupparbete 3 men du har inte förstått kopplingen mellan det du gjort och de psykologiska teorierna därför rekommenderar jag att du tar en titt på följande länk: Psykologiska teorier inom Mental träning.

Du har med andra ord berört kravet, men inte förstått att du gjort det; t.ex. när du visade videoklippet igår om Dweck lyftes en psykologisk teori: Det kognitiva perspektivet.


 

 

 

Sajtnamn / Innehållsförteckning
 
Klicka för att komma till start

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2016)