www.larare.at

Ledarskap: diskussionsfrågor

 1. Det viktigaste för en ledare är att leda och organisera arbetet. Utveckla resonemanget.
 2. Hur jobbar rekryteringsföretag?
 3. Vilka är lämpliga att bli befäl?
 4. Hur får man en ledande position i näringslivet?
 5. Redogör för relation: erfarenhet, utbildning och ledarskap.
 6. Ledarskap är medfött. Håller du med? Motivera ditt svar.
  • Absolut:
  • Absolut inte:
 7. Komfortzon? Dess betydelse för ledarskap?
 8. Vill alla bli ledare? Varför?
  • JA: för att...
  • Nej: för att...
 9. Många efterfrågar auktoritet hos ledare? Varför?
 10. Det finns ett beroendeförhållande mellan ledare och de hen leder. Hur ser den ut? Använd gärna begrepp (ord) som bekräftelse, respekt, stolthet, förtroende, uppmuntran, utveckling osv
 11. Hur hänger ledarskap och relationsbyggande ihop?
 12. Vad bör en ledare som anser att gruppen inte är “tillräckligt rustad” för uppdraget göra?
 13. Den principfaste ledaren? Fördelar och nackdelar? Varför är det farligt att förlita sig på en principfast ledare.
 14. Hur kan styrka (snabba och detaljerade beslut, hård styrning och krav på respekt) gynna ett ledarskap?
 15. Kan en ledare vara en ensamvarg?
  • Ja: för att...
  • Nej: för att...
 16. Hur kan man signalera makt, inom ledarskap?
 17. Vad händer om det blir en konflikt mellan det man ser och det man får?
 18. Varför tonar ofta ledare ner sig själv (är mer diskreta) i Sverige? Kulturellt betingat? Ledarskapet är mer auktoritärt i andra länder.
 19. Arbetsplatsen ska vara en spegling av samhället? Utveckla.

 

Ledarskap / Styrdokument
 

Betygskriterier

E

E4. Eleven planerar och genomför i samråd med handledare mentala tränings- och avslappningsmetoder för ökad motivation och målfokusering, med ett tillfredsställande resultat.

E7. Dessutom samarbetar och kommunicerar eleven med viss säkerhet med andra, i bekanta situationer, på ett pedagogiskt sätt.

E8. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

C

C4. Eleven planerar och genomför efter samråd med handledare mentala tränings- och avslappningsmetoder för ökad motivation och målfokusering, med ett tillfredsställande resultat.

C7. Dessutom samarbetar och kommunicerar eleven med viss säkerhet med andra, i nya situationer, på ett pedagogiskt sätt.

C8. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

A

A4. Eleven planerar och genomför efter samråd med handledare mentala tränings- och avslappningsmetoder för ökad motivation och målfokusering, med ett gott resultat, och anpassar vid behov sitt arbete till ändrade förutsättningar.

A7. Dessutom samarbetar och kommunicerar eleven med säkerhet med andra, i nya situationer, på ett pedagogiskt sätt.

A8. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

 

Ledarskap / Lärarhandledning
 

Klicka här.

 

 

Ledarskap / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2016)