Näthandel 1: kunskapskrav

Sök - Kurskod: NÄTNÄT01

E
D
C
B
A
 

Näthandel 1: kunskapskrav: E

E1. Eleven beskriver översiktligt näthandelns utveckling. Eleven redogör också översiktligt för affärsidéns betydelse för en verksamhets etablering och tillväxt. Dessutom beskriver eleven översiktligt ny teknik och sociala medier samt hur näthandel marknadsförs.

E2. Eleven beskriver översiktligt hur handel med varor och tjänster bedrivs på ett datasäkert sätt över internet samt hur köp och betalning kan genomföras. Dessutom redogör eleven översiktligt för olika transportalternativ och för enkla resonemang om deras miljöpåverkan.

E3. Eleven planerar och organiserar i samråd med handledare en webbplats med hjälp av lämpliga programvaror. I arbetet använder eleven med viss säkerhet vanligt förekommande utrustning, tekniker och arbetsmetoder.

E4. Eleven utför i samråd med handledare arbetet utifrån givna instruktioner, lagar och andra bestämmelser.

E5. Dessutom arbetar eleven ergonomiskt och miljöanpassat. När arbetsuppgiften är utförd diskuterar eleven översiktligt sitt arbete och resultat utifrån ekonomiska, miljömässiga och etiska aspekter.

E6. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Näthandel 1: kunskapskrav: D

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.

 

Näthandel 1: kunskapskrav: C

C1. Eleven beskriver utförligt näthandelns utveckling. Eleven redogör också utförligt för affärsidéns betydelse för en verksamhets etablering och tillväxt. Dessutom beskriver eleven utförligt ny teknik och sociala medier samt hur näthandel marknadsförs.

C2. Eleven beskriver utförligt hur handel med varor och tjänster bedrivs på ett datasäkert sätt över internet samt hur köp och betalning kan genomföras. Dessutom redogör eleven utförligt för olika transportalternativ och för välgrundade resonemang om deras miljöpåverkan.

C3. Eleven planerar och organiserar efter samråd med handledare en webbplats med hjälp av lämpliga programvaror. I arbetet använder eleven med viss säkerhet vanligt förekommande utrustning, tekniker och arbetsmetoder.

C4. Eleven utför efter samråd med handledare arbetet utifrån givna instruktioner, lagar och andra bestämmelser på ett välorganiserat sätt. Under arbetet löser eleven med viss säkerhet eventuella problem som uppstår.

C5. Dessutom arbetar eleven ergonomiskt och miljöanpassat. När arbetsuppgiften är utförd diskuterar eleven utförligt sitt arbete och resultat utifrån ekonomiska, miljömässiga och etiska aspekter.

C6. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

 

Näthandel 1: kunskapskrav: B

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.

 

Näthandel 1: kunskapskrav: A

A1. Eleven beskriver utförligt och nyanserat näthandelns utveckling. Eleven redogör också utförligt och nyanserat för affärsidéns betydelse för en verksamhets etablering och tillväxt. Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat ny teknik och sociala medier samt hur näthandel marknadsförs.

A2. Eleven beskriver utförligt och nyanserat hur handel med varor och tjänster bedrivs på ett datasäkert sätt över internet samt hur köp och betalning kan genomföras. Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för olika transportalternativ och för välgrundade och nyanserade resonemang om deras miljöpåverkan.

A3. Eleven planerar och organiserar efter samråd med handledare en webbplats med hjälp av lämpliga programvaror. I arbetet använder eleven med säkerhet vanligt förekommande utrustning, tekniker och arbetsmetoder.

A4. Eleven utför efter samråd med handledare arbetet utifrån givna instruktioner, lagar och andra bestämmelser på ett välorganiserat sätt. I arbetet tar eleven egna initiativ. Under arbetet löser eleven med säkerhet eventuella problem som uppstår.

A5. Dessutom arbetar eleven ergonomiskt och miljöanpassat. När arbetsuppgiften är utförd diskuterar eleven utförligt och nyanserat sitt arbete och resultat utifrån ekonomiska, miljömässiga och etiska aspekter samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras.

A6. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Skolverket