www.larare.at

Ordlista

Argument =

Aspekt =

Bärkraft =

Ekosystem =

Etik =

Företeelse =

Förhållningssätt =

Hållbar utveckling =

Klassificering =

Klimat =

Konsekvens =

Konsumtion =

Norm =

Observation =

Reflektion =

Relevant =

Resurs =

Växelverkan =

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2017)