www.larare.at

Åtgärdsprogram

-

Elevhälsan skickar ett underlag för klassavstämning till alla lärare. Klassavstämning från läraren ligger till grund för ett åtgärdsprogram som ska uppföras av elevens mentor. Alla undervisande lärare ska alltså lämna underlag för ÅP till mentor. I underlaget skall det ingå vilka kursmål eleven riskerar att inte uppnå och hur eleven ska uppnå målen. Mentor sammanställer materialet i tid till klassavstämningen där berörda elever kommer att tas upp och man upprättar ett åtgärdsprogram, diskuterar eventuella diagnoser och kommer på lösningar hur ev. frånvaro ska motarbetas.

Ett åtgärdsprogram är ett "verktyg" för skolan att komma åt problem och svårigheter som drabbat eleven. Detta verktyg är till för att hjälpa eleven "tillbaks på banan". Ramlat av banan har eleven gjort om denne inte gjort det som förväntas för att klara ett "godkänt" betyg (lägst E). Ramlat av banan kan man också ha gjort om man inte lyckas prestera och leverera arbeten under lektionstid eller om man på annat sätt påverkat undervisning eller det egna lärandet negativt.

Ett åtgärdsprogram är på sätt och vis en anmälan; en sk "flaggning". Ungefär som i fotboll flaggar man om något stör själva spelet; t.ex. offside, boll utanför spelplan, otillåtna medel för att vinna bollen och konflikter som uppstår mellan spelarna. Jag är lärare och jag kan också ses som domare då jag också "flaggar" om något är fel, som t.ex. sen ankomst, hög frånvaro, störande och framför allt om eleven inte uppnått både delmål (själva momenten) och kursmål (sök kursmål på Skolverkets hemsida).

 

Exempel på IG- och F-varning (Faluns kommunala skolor)

Exempel 1 på F-varning (MET)

Exempel på ett åtgärdsprogram (MET)

Exempel på åtgärdsschema för elev med studiesvårigheter (Hushagsgymnasiet)

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2011) 2012