www.larare.at

Avstämning

-

Tanken är att varje lektion ska avslutas med en avstämning vilket innebär att man går igenom dagens lektion lite kort och tar upp eventuella frågor samt ser vad som händer nästa lektion vilket underlättar arbete med det flippade klassrummet. Detta är också ett tydliggörande av lektionsslut vilket ramar in lektionen lite snyggt.

Läs mer om: flippade klassrummet

 

 

 

 

 

Joni Stam (2015)