Coachning

Ordet coachning betyder handledning/instruktion och ordet coach betyder vagn. Den som "coachar" drar den som blir "coachad". Coachning kommer ursprungligen från USA och användes inledningsvis mest inom idrottsvärlden. Med tiden insåg man att coachning även fungerade ypperligt inom organisationer för att öka effektivitet och stärka målfokus.

Syftet med din coachningtid är det som styr upplägg och vad som stämmer in på just dig. Resultatet speglas av din insats. Är du villig att göra förändringar som krävs så kommer du också att nå resultat. Din vilja till resultat är nyckeln till framgång. Det är coachens uppgift att se till att du hittar dessa nycklar och att ni tillsammans låser upp de stängda dörrarna. Om du inte är redo att satsa på förändring, kommer du inte heller att nå resultat för coachning utgår från nuet och riktar sig mot framtiden.

På frågan vem som behöver en coach så skulle jag vilja säga ALLA. Tänk att ha någon som reflekterar på mitt agerande, att få bekräftat att jag gör rätt, att få en spark i baken om jag skulle behöva det.

I dagens organisationer har det blivit mycket vanligt att man utbildar interncoacher som ett stöd för sina medarbetare. Det finns stora fördelar med interncoacher för de känner till organisationen.

Källa (information bearbetad av Joni Stam)

(Uppdaterad: )