www.larare.at

Extrauppgifter

Innehållsförteckning -

Tanken med extrauppgifter är att bemöta elever som vill eller behöver jobba mer. Extrauppgifterna är alltså främst för dem som hunnit klart snabbare än andra och behöver material att arbeta med. Det handlar i grund och botten om material som ska fördjupa kunskaper som prövas i momentet.

Extrauppgifterna kan också användas som kompletteringsmaterial när en elev antingen inte klarat examinationsuppgiften eller vill höja betyget i momentet.

 

Extrauppgifter / Lärarhandledning
 

Klicka här.

 

Extrauppgifter / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2014)