www.larare.at

Föreläsning

-

En föreläsning eller föredrag är ett längre, strukturerat anförande. Oftast ett muntligt framförande inför en grupp åhörare. Främsta syftet med en föreläsning är att lära eller informera människor om ett visst ämne. Vanligtvis står en eller flera föreläsare i centrum för uppmärksamheten. Hen eller de presenterar ett innehåll (iformation) som ska utgöra utgångspunkt för vidare arbete.

I början hade föreläsningen bara ett syfte: att någon läste innantill ur ett skriftlig material som åhörarna sedan gjorde anteckningar till. På så vis reproducerades texters innehåll och kunskap spreds. Innan böckerna blivit allmängods var detta enda sättet att ta del av en boks innehåll.

En samling föreläsningar utgör en konferens.

Föreläsningar ska helst innehålla eller följas av diskussion eller frågestund. I bästa fall också innehålla en koppling till syfte och mening och i ibland också anknyta till "momentmål och/eller "examensmål".

Längden på en föreläsning kan variera och ska vara anpassad efter målgrupp. Man måste ta hänsyn till att mottagaren bara är mottaglig för information under en begränsad tid och tiden varierar mellan åhörare. Är intentionen att hålla ett längre anförande bör man dela upp den i mindre delar och också aktivera ohörarna. Det finns begränsningar på hur mycket information man kan förmedla och ta emot.

Det är inte bara längden som avgör hur länge ohörare orkar med, utan också ämnets komplexitet. Är det komplicerat och publiken är helt nya inom området bör föreläsningen vara kort och med fördel uppdelad i flera kortare genomgångar som följs upp emellan så att ingen "ramlar av tåget". Det är föreläsarens ansvar att alla är med "på tåget" så att alla kommer fram till "slutdestinationen". Alla ska i mål!

Läs mer om: Tips för föreläsare ,

 

 

 

Joni Stam (2015)