www.larare.at

Förmågor för 2000-talet

-

  1. Förmågan att vara kreativ och innovativ
  2. Förmågan att drivas av nyfikenhet
  3. Förmågan att tänka annorlunda eller nytt
  4. Förmågan att jobba med den egna självkänslan
  5. Förmågan att lära och ta ansvar för den egna lärprocessen
  6. Förmågan att kommunicera i olika situationer och anpassa språket därefter
  7. Förmågan att samarbeta och "nätverka" (social kompetens)
  8. Förmågan att tänka själv och kritiskt
  9. Förmågan att navigera bland information och värdera källorna
  10. Förmågan att analysera och lösa problem
  11. Förmågan att se utifrån olika perspektiv
  12. Förmåga att argumentera
  13. Förmågan att snabbt fatta relevanta beslut
  14. Förmågan till global och miljömässig medvetenhet
  15. Förmågan till kulturell förståelse
  16. Förmågan att känna både sympati och empati

Bildspel: Förmågor för 2000-talet

Se illustrativ bild om framtiden lärande: 21st-Century Skills

 

 

1. Förmågan att vara kreativ och innovativ

 

 

2. Förmågan att drivas av nyfikenhet

 

 

 

3. Förmågan att tänka annorlunda eller nytt

 

 

4. Förmågan att jobba med den egna självkänslan

 

5. Förmågan att lära och ta ansvar för den egna lärprocessen

 

 

6. Förmågan att kommunicera i olika situationer och anpassa språket

 

7. Förmågan att samarbeta och "nätverka" (social kompetens)

 

8. Förmågan att tänka själv och kritiskt

 

 

9. Förmågan att navigera bland information och värdera källorna

 

 

10. Förmågan att analysera och lösa problem

 

11. Förmågan att se utifrån olika perspektiv

 

 

12. Förmåga att argumentera

 

13. Förmågan att snabbt fatta relevanta beslut

 

14. Förmågan till global och miljömässig medvetenhet

 

15. Förmågan till kulturell förståelse

 

16. Förmågan att känna både sympati och empati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2015)