www.larare.at

Inlämning

I dagsläget använder jag mig av två typer av inlämningar:

  1. Googleinlämning
  2. Mejlinlämning

 

Inlämning / Traditionell inlämning via mejl
 

QR-kod

Jag vill börja med att säga att jag inte vill ha uppgifter som är skrivna direkt i mejlet. Det ska vara infogade textfiler skrivna i ett ordbehandlingsprogram.

Texter ska läggas in i ett dokument i doc eller odt format - inte docx. Använder du Microsoft Word får filerna automatiskt denna ändelse och då föreslår jag att du ändrar filnamn manuellt.

Vad gäller filtyp så vill jag kunna "peta" i texten så att det språkliga innehållet kan bli bättre, därför vill jag t.ex. inte att mina elever "pdf:ar" eller skapar bilder av texterna.

Ett arbete ska alltid inledas med arbetsuppgiftens namn, rubrik och författarens namn (alltså: ditt namn).

Arbetsuppgiftens namn och ditt namn kan med fördel läggas i ett sidhuvud. I Open Office Writer hittar du sidhuvud genom att först klicka på "Infoga", därefter för du musen över sidhuvud och klickar till höger: "Standard".

Texten ska ha högst två olika typsnitt (tänk på att alla typsnitt inte finns i alla datorer).

Brödtexten (själva texten) ska ha typsnittsstorlek 12.

Använda dig av utökat radavstånd - helst 1.5. Du hittar funktionen i Open Office Writer genom att först klicka på "Format", därefter på "Stycke" och längre ner på rutan finns en "rullgardin" där du kan välja radavstånd.

Du ska döpa filerna efter en mall: "kursbeteckning_ditt förnamn_första bokstaven i ditt efternamn_arbetsuppgiftens namn_veckonummer.

ex. svenska_1_joni_s_laslogg_v39

Obs! undvik å, ä och ö när du döper dina filer (å och ä kan bytas ut till a och ö till o).

När det gäller inlämning har jag en en del instruktioner som ska göra hanteringen av inlämningsuppgifterna mycket smidigare.

I textdokumentet vill jag att ni inleder varje uppgift med att skriva titel (rubrik) på arbetet. Din titel bör vara samma som arbetsuppgiftens namn, t.ex. när ni ska lämna in arbetet: "Filmrecension" bör titeln vara: "Filmrecension av Gladiator" (om du ska göra en recension av filmen Gladiator). Om uppgiften innehåller flera uppgifter/frågor var då noggrann med att numrera svaren. Svaret på fråga 4 inleds med en "4". Och är det en uppgift med valbara uppgifter får du inte glömma att skriva vilken uppgift du valt. Var hellre övertydlig än otydlig!

Se hur jag vill ha textupplägget.

Helst vill jag ha in dataskrivet, men lämnar du in handskrivet ska hålen (om det finns) ligga till vänster när du ska skriva ett arbete och innan du lämnat in vill jag att du river bort sidoremsan (alltså den till vänster på pappret som går att riva bort: riv bort den.

 

Inlämning / När det gäller dokumentlayout....
 

Ett arbete ska alltid inledas med arbetsuppgiftens namn, rubrik och författarens namn (alltså: ditt namn). Arbetsuppgiftens namn och ditt namn kan med fördel läggas i ett sidhuvud. I Open Office Writer hittar du sidhuvud genom att först klicka på "Infoga" (i verktygsfältet högst upp), därefter för du musen över "Sidhuvud" och klickar på: "Standard".

Se instruktionsvideo

Jag vill att du använder dig av paginering (sidnumrering) om sidantalet överstiger två sidor. I Open Office Writer hittar du funktionen genom att först klicka på "Infoga" (i verktygsfältet högst upp), därefter klickar du på "Page Number..."

Paginering gäller också vid handskrivet. Glöm inte att skriva ditt namn på alla papper.

Jag vill också att du tar reda på hur många ord du skrivit - i Open Office Writer hittar du funktionen (räkna ord) genom att klicka på "Verktyg", därefter: "Antal ord". Värdet skriver du i anknytning till rubriken i parentes.

Det viktigaste för att det ska bli så lätt som möjligt för mig som lärare att läsa är att hålla layouten enkel:

  • Texten ska ha högst två olika typsnitt (tänk på att alla typsnitt finns inte i alla datorer).
  • Brödtexten (själva texten) ska ha typsnittsstorlek 12.
  • Använda dig av utökat radavstånd - helst 1.5. Du hittar funktionen i Open Office Writer genom att först klicka på "Format", därefter på "Stycke" och längre ner på rutan finns en "rullgardin" där du kan välja radavstånd.

En liten detalj: beroende vilket ordbehandlingsprogram och vilken skrivare man skriver ut på kan sidbrytet hamna olämpligt; t.ex. att rubriken är på ena sidan och resten på andra. För att råda bot på detta kan man använda sig av manuellt sidbryt. I Open Office gör du det genom att klicka på Infoga (i verktygsfältet högst upp) och välja: Manuell brytning - därefte väljer du sidbrytning.

(ta gärna hjälp av mina rekommendationer: Typografi )

Du skickar in skolarbeten på min urkundadress och meddelanden, förfrågningar och övrigt till min arbetsmejl. Du hittar adresserna här .

 

Inlämning / Hur långt ska jag skriva?
 

Det är inte mängden text som har betydelse utan vad som finns med i texten. Alltså fokusera inte på att skriva långa arbeten, utan sträva efter att skriva bra och framför allt genomtänkta arbeten. De flesta frågorna kan man faktiskt skriva böcker om och tanken är inte att ni ska skriva böcker - glöm inte det. Er text är ett utdrag där man valt att ta med vissa aspekter och valt bort andra och jag som lärare kommer att se till om ni valt med omsorg och tanke eller om ni bara radat upp fakta på måfå. Poängen med lärande är inte konsten att rada upp fakta (undantag: om det inte är ett referat eller sammanfattning du gör) - poängen är:

  1. att presentera fakta
  2. bearbeta fakta (reflektera över, analysera och använda fakta)
  3. avslutningsvis ta ställning och tycka till

Har man inte förstått eller bearbetat fakta tillräckligt blir det med andra ord omöjligt att ta ställning och då kan man inte nå de högre betygen. Läs mer om bedömning och betyg .

 

Inlämning / När det gäller deadline...
 

"A deadline is negative inspiration. Still, it's better than no inspiration at all." (Brown)

När det gäller dead line så vill jag att ni försöker hinna med sista inlämningsdatum; det vinner alla på i och med att du slipper "rest" och att vi kan fortsätta på nästa arbetsuppgift utan att det gamla hänger kvar som en obehaglig påminnelse.

Lämnar du in sent har inte heller jag samma möjlighet att ge dig viktiga kommentarer så att du kan få hjälp med dina brister och slipa på dina styrkor. Processen uteblir om ett arbete lämnas in försent vilket innebär att lärandet drabbas negativt.

Kom ihåg: dra inte ut på uppgiften, då kan det lätt bli så att uppgiften blir en rest och har du för många rester måste ett åtgärdsprogram göras.

Ibland kan det vara bra att sätta individuella dead lines för vi är olika.

Det skulle vara en bra idé att diskutera denna fråga i skolan eller i arbetslaget och komma fram till en lokal överrenskommelse; alltså hur ska vi på den här skolan göra?

Det finns flera andra sätt att arbeta med denna fråga och en är att lyfta frågan i elevgruppen och tillsammans komma fram till något som funkar för just den gruppen. Sedan kan skolan som organisation rent organisationsmässig skapa mer utrymme i schemat i slutet på terminerna så att de elever som inte ligger i fas kan jobba ikapp. Säg att skolan avsätter en vecka som är lektionsfri i slutet på varje termin skulle det frigöra tid för lärare att "rätta ikapp" utan att arbetsbördan skulle bli så absurd som den oftast är vid läsårsslut då alltför många elever lämnar in sina arbeten: detta är en arbetsmiljöfråga!

Sedan finns hot och tvång som medel, men som bara bör tas till när det verkligen behövs;till och med det kan ifrågasättas som jag diskuterar längre ner.

  1. Det är "hotet" om att eleven inte får utförlig respons eller att rättningen reduceras från att vara formativ till att enbart bli summativ.
  2. Eller "hotet" att inte få påbörja nästa moment förrän första är klart och inlämnat.

Båda alternativen är inte bra för första går emot vår skyldighet som lärare och andra skapar så mycket mer merarbete för läraren som måste köra många parallella spår för att eleverna lämnar in vid olika tider och måste få samma information vid olika tillfällen.

 

Inlämning / Presentationstekniskt hjälpmedel
 

Presentationstekniskt hjälpmedel .

 

 

Inlämning / Typografi
 

Typografi

 

Inlämning / Checklistor
 

När du ska lämna in berättande texter kan du använda dig av dessa checklistor .

 

 

Inlämning / Läsbarhetsindex
 

Klicka på: Läsbarhetsindex för att läsa mer.

Snabblänk till LIX-räknare .

 

Inlämning / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2012)